Bläddra

Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Lokalhyra avser upplåtelse av hus eller del av hus för i första hand affärsverksamhet. Anläggningsarrende avser upplåtelse av mark för byggnad i kommersiell verksamhet. För båda dessa upplåtelseformer gäller ett indirekt besittningsskydd vilket gjort det lämpligt att behandla dessa tillsammans.

Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken informerar om de regler som gäller för lokalhyra och anläggningsarrende på ett sådant sätt att alla efter en genomläsning ska kunna känna sig någorlunda säkra på vad som gäller. Refererade rättsfall redovisas. Boken innehåller också förslag till avtal och andra formulär. Denna fjärde upplaga har uppdaterats med nya lagregler och ny rättspraxis. Vidare har tillkommit nya avsnitt om vad som är att hänföra till fast egendom, om underhyresgästens och underarrendatorns rättsliga ställning samt om vilka regler som gäller vid upplåtelse av fideikommissegendom.

Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken ingår i en serie böcker utgivna av Norstedts Juridik som behandlar samtliga nyttjanderätter till fast egendom. Andra böcker i serien med Nils Larsson och Stieg Synnergren som författare är Bostadshyresavtal i praktiken (tredje uppl. 2010, Christina Wahlström är medförfattare), Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken (tredje uppl. 2011) och Jaktarrende (andra uppl. 2008). Larsson och Synnergren medverkar även i förlagets samlingsverk Jordabalken (2007) med kommentarer till 7, 12 och 14 kap. jordabalken.