Bläddra

Kommersiella sjöfartsavtal

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Köp här

Kommersiella sjöfartsavtal

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Köp här
Denna bok kan ses som en fjärde upplaga av Handbok i sjörätt som i sin tur baserade sig på de tidigare utgivna böckerna Sjöfraktavtal, Sjöansvar och Lastägarrätt. Boken är avsedd som handbok för befäl i handelsfartyg, för de personer som i olika landbaserade befattningar kommer i kontakt med den kommersiella sjöfarten och för sjöfartshögskolornas utbildning.

Utöver genomgång av aktörer och dokumenttyper behandlas grundläggande och särskilda befraktningsformer, relationer mellan köpavtal och sjötransportavtal samt hantering av risker och problem. Bland annat behandlas reglerna Incoterms 2010 och, lika viktigt, vad som inte behandlas i Incoterms. Några avsnitt – Liggetidberäkningar och Lastansvar för sjötransporterat gods – är förmodligen de enda svenskspråkiga praktiskt inriktade anvisningarna om dessa vanligen förekommande arbetsområden. Avsnittet med översikt av marina besiktningar är också unikt. Boken innehåller även Miniordlista, Hemsideregister, Marina mått och vikter och ett utförligt sakregister.

Författaren har sjökaptensutbildning men har under större delen av sin yrkesverksamma tid arbetat som sjörättsjurist inom Salénkoncernen och som advokat med huvudinriktning på frågor som har samband med sjöfart och handel.