Bläddra

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå : kursplaner och kommentarer

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Köp här

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå : kursplaner och kommentarer

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Köp här
Bestämmelser för kommunal vuxenutbildning för vuxna på grundläggande nivå finns, förutom i kursplanen, även iskollagen, vuxenutbildningsförordningen och läroplanen för vuxenutbildningen. Detta material innehåller:
  • samtliga kursplaner inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå i sin senaste lydelse.
  • kommentarer till kursplanernas uppbyggnad, betygsskalan och kunskapskraven.

Syftet med kommentarerna är att ge en bredare och djupare förståelse av kursplanen och kunskapskraven. Materialet är i första hand tänkt att fungera som ett stöd för den enskilda läraren men även för övriga verksamma inom vuxenutbildningen.