Bläddra

av: Eva Bernhardtson, Louise Tarras

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Träna till test C är ett studiematerial där eleverna tränar till nationella provet i sfi. Materialet innehåller läs- och hörförståelser med övningar där det gäller att uppfatta information, ha övergripande förståelse samt att dra slutsatser. Här ingår även varierade övningar i att tala och skriva. Träna till test C är…
Köp här

Isbn: 9789152312469

Utgivningsår: 20120815

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Lena Halldenius, Daniel Berg, David Larsson Heidenblad, Karin Dirke, Anna Blennow

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Hur hänger Aktie-SM 1979 ihop med nyliberalismens framväxt i Sverige? Vilken roll spelade kokainet för Sigmund Freuds syn på normalitet? Hur har månen påverkat människan genom historien? Vad fick Mary Wollstonecraft att på resa genom ett kargt Norden omvärdera sin syn på revolutioner? Och vad kan en hästslaktare i…
Köp här

Isbn: 9789113121611

Utgivningsår: 20220427

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Josefin Schygge

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Att undervisa vuxna ställer höga krav på flexibilitet och individanpassning. Dagligen erbjuds hundratals olika kurser i olika studieformer och studietakter och i heterogena elevgrupper. Mitt i detta står vuxläraren som träffar sina elever få timmar i veckan, under en begränsad tidsperiod och samtidigt ska sträva efter…
Köp här

Isbn: 9789177411222

Utgivningsår: 20190516

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Andreas Fejes, Karolina Muhrman, Sofia Nyström, Madeleine Abrandt-Dahlgren, Song-ee Ahn, Robert Aman, Per Andersson, Maria Arriaza Hult, Eleonor Bredlöv Eknor, Helena Colliander, Jonas Forsmark, Anders Hallqvist, Diana Holmqvist, Ronny Högberg, Tobias Karlsson, Johanna Köpsén, Staffan Larsson, Louise Malmström, Filippa Millenberg, Johanna Mufic, Åsa Mårtensson, Henrik Nordvall, Annika Pastuhov, Lina Rahm, Maria Terning, Helena Tsagalidis, Sofia Österborg Wiklund

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Sverige har ett unikt, väl utbyggt och förmånligt system för vuxnas studier och lärande. Vuxnas studiedeltagande är omfattande och sker i en rad olika sammanhang, bland annat kommunal vuxenutbildning, folkhögskola, yrkeshögskola, studiecirklar och högskola. Om vuxenutbildning och vuxnas studier erbjuder läsaren en…
Köp här

Isbn: 9789144133294

Utgivningsår: 20200811

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Olav Schewe, Barbara Oakley

Kategorier: Medicin och omvårdnad Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Vill du lära dig snabbare, med bättre resultat och med mindre frustration? Vill du undvika att ständigt skjuta upp det du ska göra? Vill du ha matnyttiga tips om hur du lättare kommer ihåg det du läser? På ett enkelt och engagerande sätt visar författarna till denna bok hur inlärning kan göras mer effektiv. Norges…
Köp här

Isbn: 9789144153933

Utgivningsår: 20211125

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
I årsboken för 2020 läggs stor tonvikt vid folkbildning i Norden genom texter om aftonskolor och folkhögskolor i Danmark, medborgarinstitut i Finland och studieförbunden i Norge. Exempel på nordisk folkbildningsforskning från Finland och en översikt över forskning om nordiska folkhögskolor ingår. En tillbakablick ges…
Köp här

Isbn: 9789198021387

Utgivningsår: 20200522

Utgivare: Föreningen för Folkbildningsforskning

Mediatyp: BC

av: Lars Strannegård

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Varför borde ekonomer studera filosofi och litteratur? Hur hänger samtidskonst och skönlitteratur ihop med lärande? Och hur kan ett bildningsideal för vår tid se ut? Kunskap som känns är en lovsång till att vidga sina vyer. Lars Strannegård visar hur estetiska upplevelser kan vara en nyckel till att förstå andras…
Köp här

Isbn: 9789189061873

Utgivningsår: 20210504

Utgivare: Mondial

Mediatyp: BB

av: Per Andersson, Helena Colliander, Eva-Marie Harlin, Song-ee Ahn, Andreas Fejes, Anders Hallqvist, Louise Malmström, Filippa Millenberg, Henrik Nordvall, Erik Nylander, Lina Rahm, Helena Tsagalidis

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Sverige har ett unikt, väl utbyggt och förmånligt system för vuxnas studier och lärande. Vuxnas studiedeltagande är omfattande och sker i en rad olika sammanhang, bland annat folkhögskola, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola, studiecirklar och högskola. Om folkhögskolan är en introducerande grundbok. Den redogör…
Köp här

Isbn: 9789144133300

Utgivningsår: 20200824

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Holger Wästlund

Kategorier: Datorprogrammering och systemutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Informationsteknik Internetmarknadsföring Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning Webbprogrammering
I boken “Skapa webbkurser snabbt, lönsamt och med hög kvalitet” kan du lära dig det mesta om hur du skapar webbkurser steg för steg. Författaren, Holger Wästlund, visar hur du kan använda dig av program som du troligtvis redan har i din dator och som du…
Köp här

Isbn: 9789151933993

Utgivningsår: 20191122

Utgivare: Tipsförlaget

Mediatyp: BC

av: Annsofie Engborg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Framgångsrik ämnesundervisning för vuxna bygger på att synliggöra och arbeta med språket i undervisningen. Det är oftast mötet vardagsspråket – ämnesspråket – det allmänakademiska skolspråket som försvårar kunskapstillägnandet, inte kunskapsinnehållet i sig. Du behöver därför ha ett språkligt perspektiv i din…
Köp här

Isbn: 9789177411840

Utgivningsår: 20201015

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Frank Jimmy Vulovic

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Litteraturvetenskap och litteraturkritik Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala klasser Vuxenutbildning, vidareutbildning
Litteratur kan förändra liv. En människa kan i skönlitterära berättelser hitta både sig själv och sin väg genom livet. Men kanske viktigare, berättelserna hjälper oss också att hitta varandra. De kan förändra samhällen. 1900-talets svenska bildningsrörelse är ett bra exempel. Författaren och litteraturvetaren Frank…
Köp här

Isbn: 9789198636413

Utgivningsår: 20200910

Utgivare: Epikos media

Mediatyp: BC

av: Ivana Eklund, Annsofie Thörnroth Engborg

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Vad är relevant och användbar kunskap för sfi-elever i deras liv som digitalt kompetenta vuxna medborgare? Och vad är adekvat digital kompetens i din profession som sfi-lärare? Hur kan du, tillsammans med rektor och huvudman, bidra till en digitalt mogen verksamhet i utveckling? Annsofie Thörnroth Engborg och Ivana…
Köp här

Isbn: 9789177410539

Utgivningsår: 20180801

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Folkbildning & forskning, årsbok 2019, innehåller ett tjugotal artiklar under fyra teman: 1. Folkbildning i tidens spegel, 2. Medborgardialoger och sociala rörelser, 3. Biblioteket som ett socialt och digitalt torg, 4. Om folkbildning, sanningssökande och statens styrning.
Köp här

Isbn: 9789198021370

Utgivningsår: 20190408

Utgivare: Förening för Folkbildningsforskning

Mediatyp: BC

av: Tom Vanderbilt

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Kognitiv psykologi Pedagogik Populärpsykologi och personlig utveckling Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd Vuxenutbildning, vidareutbildning
Bästsäljande guide till kraften och glädjen i att våga lära sig nya saker   »Inspirerande och fängslande.« Ingalill Mosander, Aftonbladet    »En elegant och övertygande bok som har förändrat hur jag ser på mina egna begränsningar.« Malcolm Gladwell Varför slutar så många av oss att lära oss nya färdigheter som…
Köp här

Isbn: 9789180234740

Utgivningsår: 20220425

Utgivare: Modernista

Mediatyp: BC

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: äldre Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Vuxenutbildning, vidareutbildning
Om vi tar livslångt lärande på allvar måste även den senare delen av livet inkluderas. Genom att se på lärande ur ett åldrande- och generationsperspektiv kan vi förstå hur tid samspelar med erfarenheter, kunskaper, bildning och hälsa i det livslånga lärandet. Boken Äldres lärande – utblickar och insikter ger…
Köp här

Isbn: 9789127460256

Utgivningsår: 20220124

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
År 2018 har svensk folkhögskola verkat i 150 år. Föreningen för Folkbildningsforskning ägnar därför Årsboken 2018 helt åt folkhögskolan. Sammantaget medverkar tjugoåtta författare. Boken inleds med en sammanfattning av den svenska folkhögskolans historia de första hundra åren, 1868-1968. Därefter följer sjutton bidrag…
Köp här

Isbn: 9789198021363

Utgivningsår: 20180326

Utgivare: Förening för Folkbildningsforskning

Mediatyp: BC

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
»Mellan ett perspektivöppnande inledningskapitel och avslutande reflexioner av en av redaktörerna, Bernt Gustavsson, erbjuds läsaren åtta väl skrivna och berikande artiklar … För alla som på något sätt är intresserade av samtida folkbildning, dess villkor och för dagen annorlunda perspektiv på denna är detta en…
Köp här

Isbn: 9789188168863

Utgivningsår: 20170127

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144068640

Utgivningsår: 20110426

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Jan-Eric Gustafsson, Patrik Lind, Erik Mellander, Mats Myrberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Vuxenutbildning, vidareutbildning
En internationell studie av den vuxna befolkningens kunskaper visar på samma försämring av kunskapsläget i läsning och matematik bland yngre vuxna som vi sett i PISA-undersökningens analys av skolelever. Liksom i PISA-undersökningen ser vi fallande resultat för de som lämnat den svenska grundskolan under senare år.…
Köp här

Isbn: 9789186949631

Utgivningsår: 20141208

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Christina Jutterström

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Biografiska samlingar Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Vuxenutbildning, vidareutbildning
I Sörmland ligger en liten sjö som heter Björken. Runt den bor några kvinnor som sedan 80-talet träffas i Cirkeln och bildar sig. En av kvinnorna är journalisten och legendaren Christina Jutterström. I boken Kvinnorna runt sjön Björken berättar hon dessa kvinnors fantastiska, häpnadsväckande och gripande historier. Men…
Köp här

Isbn: 9789173897242

Utgivningsår: 20191129

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BB

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Det är knappast någon idag som ifrågasätter att människan är kapabel att lära sig och utvecklas så länge hon lever. Lärande är en livslång process och beroende av de ständigt förändrade livsvillkoren i det moderna samhället. Tekniken, informationen och den globala samhörigheten skapar behov av lärande som en försäkring…
Köp här

Isbn: 9789173899376

Utgivningsår: 20110825

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Innehåller kursplan för utbildning i svenska för invandrare, kunskapskraven presenterade kurs för kurs i tabellform samt kommentarer till kursplanens uppbyggnad, betygsskalan och kunskapskraven.
Köp här

Isbn: 9789187115646

Utgivningsår: 20130108

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Simon Schulin

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Livslångt lärande är starkt sammankopplat med kravet på formell utbildning. Det visas i en färsk studie, vid Malmö universitet, som granskat policydokument från EU, OECD och UNESCO och jämfört med hur dessa sjösatts i de nordiska länderna. – Jag har undersökt hur policydokument kring livslångt lärande och…
Köp här

Isbn: 9789186295844

Utgivningsår: 20191002

Utgivare: Malmö Universitet

Mediatyp: BC

av: Cecilia Bjursell, Christina Chaib, Carin Falkner, Ann Ludvigsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Den här studien ger en aktuell bild av vuxenutbildningens förutsättningarna. Fokus för studien är hur verksamhetschefer och rektorer ser på kvalitetsarbete i vuxenutbildning. Hela 162 kommuner har gett sin syn på kvalitet och kvalitetsarbete och av dessa beskrivs nio kommuner mer ingående. Rapporten erbjuder en…
Köp här

Isbn: 9789174658545

Utgivningsår: 20150312

Utgivare: Nomen förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Publikationen är gällande fram till 30 juni 2018. För komplett material behövs även den reviderade utgåvan från 2016, se till höger under Relaterade produkter. Materialet är i första hand tänkt att fungera som ett stöd för den enskilda läraren men även för övriga verksamma inom vuxenutbildningen.
Köp här

Isbn: 9789187115622

Utgivningsår: 20130108

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Denna publikation vänder sig till ansvariga för och verksamma inom särskild utbildning för vuxna. Syftet med materialet är att ge information om bestämmelser somm reglerar särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå. Grundläggande nivå inbegriper även den del som motsvarar grundsärskolan inklusive…
Köp här

Isbn: 9789175590431

Utgivningsår: 20131213

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Henrik Hermansson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Handlar allting om din identitet – vem du är? Hur just du ska bli lyckligare här och nu? Och framför allt – måste alla veta vem just du är? Hur kan du vara säker på att andra är intresserade av just dina åsikter? Borde vi istället sluta vara självupptagna och försöka lära oss mer om vår omvärld, andra människor, andra…
Köp här

Isbn: 9789189269101

Utgivningsår: 20220121

Utgivare: Lava Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
UPPDATERAD UTGÅVA KOMMER I NOVEMBER 2014, se Relaterade produkter, till höger. Innehåller kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom grundsärskolan, träningsskolan inom grundsärskolan samt kommentarer till kursplarnernas uppbyggnad, betygsskalan och…
Köp här

Isbn: 9789187115639

Utgivningsår: 20130108

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Anpassad komvux för såväl analfabeter som akademiker ska öka genomströmningen! Drygt 30 000 personer studerar varje år inom komvux på grundläggande nivå. Vissa av dem har högskoleutbildning medan andra närmast kan anses som analfabeter. Föreslår därför ett flertal åtgärder för att individualisera studierna. Ett sätt är…
Köp här

Isbn: 9789138239124

Utgivningsår: 20130409

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Globala och pedagogiska utmaningar är temat för 2014-15 års årsbok från Föreningen för folkbildningsforksning. Årsboken samlar en mängd inspirerande artiklar från forskare och folkbildare som på olika sätt möter utmaningar i sin verksamhet. Läs bland annat om Bim de Verdiers arbete med teater i Brasilien och i Sverige…
Köp här

Isbn: 9789198021332

Utgivningsår: 20150416

Utgivare: Föreningen för Folkbildningsforskning

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Förordning om läroplan för vuxenutbildningen. Utfärdad den 22 november 2012. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2013. Den ska tillämpas på kurser, delkurser eller gymnasiearbeten som har påbörjats efter den 30 juni 2012.
Köp här

Isbn: 9789187115806

Utgivningsår: 20130108

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Denna publikation vänder sig främst till ansvariga och verksamma inom utbildning i svenska för invandrare och utbildning motsvarande utbildning i svenska för invandrare.Syftet med materialet är att ge information om och stöd för utvecklingen av skolformen utbildning i svenska för invandrare. I materialet ingår…
Köp här

Isbn: 9789138326374

Utgivningsår: 20131213

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Vikten av att hitta sin egen historia är temat i fyra bidrag i årsboken. Det handlar bland annat om den framgångs- rika grävrörelsen som nådde sin kulmen i slutet av 1970-talet. Ett annat tema handlar om vikten av att läsa och samtala. Två andra teman handlar om Demokratin och folkbildningen samt om Öppna möten och…
Köp här

Isbn: 9789198021349

Utgivningsår: 20160418

Utgivare: Föreningen för Folkbildningsforskning

Mediatyp: BC

av: Lena Eskilsson

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Vuxenutbildning, vidareutbildning
År 2021 var det 100 år sedan Sveriges kvinnor för första gången fick rösta i ett riksdagsval. År 1922 genomfördes urkursen vid Fogelstad Kvinnliga medborgarskola. Fram till år 1954 deltog över 2 000 kvinnor i kurser på skolan. I den här skriften får vi en inblick i de idéer och tankar som låg till grund för…
Köp här

Isbn: 9789189077270

Utgivningsår: 20220414

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Gunnel Andersdotter, Cecilia Arensmeier, Jan-Magnus Enelo, Agneta Gustafson, Bernt Gustavsson, Bosse Jonsson, Henrik Nordvall, Sam Paldanius, Catarina Schmidt, Matilda Wiklund

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
De starkaste drivkrafterna bakom utbildningssatsningar har under senare årtionden varit snäva perspektiv av ekonomisk vinning för staten och för den enskilde. Men begreppet bildning innebär en utveckling av mänskliga förmågor bortom böcker och klassisk kunskapsteori. Nytta är något mer än endast krass ekonomisk…
Köp här

Isbn: 9789187351143

Utgivningsår: 20130417

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Examination och betygsättning Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem Undervisning i specifika ämnen Vuxenutbildning, vidareutbildning
FÖR KOMPLETT MATERIAL BEHÖVS ÄVEN DEN ÄLDRE UTGÅVAN, se Relaterade produkter, till höger. Publikationen är gällande till den 30 juni 2018. Inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå tillämpas från 1 januari 2017 ny kursplan i svenska som andraspråk. De nationella delkurserna i engelska, matematik, svenska och…
Köp här

Isbn: 9789138327067

Utgivningsår: 20170210

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Per-Ola Jansson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
“Demokratisera demokratin” var en paroll som folkbildaren, författaren och hedersdoktorn Gösta Vestlund drev under hela sitt liv. Boken tillägnas honom. Bara en tredjedel av världens befolkning lever i demokratier. I volymen disktuteras demokratins utmaningar av en grupp fritänkande, fristående skribenter.…
Köp här

Isbn: 9789189065444

Utgivningsår: 20220923

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem Vuxenutbildning, vidareutbildning
Denna upplaga har reviderats för att förtydliga vuxenutbildningens uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Förändringarna finns i läroplanens första och andra del. Dessutom har texten reviderats utifrån att utbildning i svenskaför invandrare upphört som egen skolform och sedan 2016 ingår i kommunal…
Köp här

Isbn: 9789138327197

Utgivningsår: 20171009

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Föreningen för folkbildningsforskning sprider resultat av forskning och andra studier om folkbild- ning. Flera av bidragen i årets årsbok handlar om hur man kan motverka att klyftan mellan forsknin- gen och allmänheten fortsätter att öka. Är en ny webbplats där aktuell forskning publiceras journal- istiskt lösningen?…
Köp här

Isbn: 9789198021356

Utgivningsår: 20170404

Utgivare: Föreningen för Folkbildningsforskning

Mediatyp: BC

av: Kenneth Abrahamsson

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Gösta Vestlund föddes 1913, och växte upp under enkla förhållanden i Gagnef i Dalarna. När han gick bort 2020 hade Sverige bytt skepnad. På flera sätt var Gösta Vestlund delaktig i det moderna Sveriges utveckling. Han var en sann folkrörelsemänniska och är kanske mest känd som folkbildare, med livslång kärlek till…
Köp här

Isbn: 9789189077355

Utgivningsår: 20220824

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC