Bläddra
Köp här

Isbn: 9789152312469

Utgivningsår: 20120815

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Hans Almgren, Ewa Holm, Katarina Wattman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Se samhället! är ett läromedel för elever på introduktionsprogram som strävar efter ett betyg i samhällskunskap årskurs 9. Läromedlet passar även utmärkt på den grundläggande vuxenutbildningen.Faktatexterna är enkelt skrivna så att eleverna kan ta till sig materialet och få stöd i sin språkutveckling. Texterna är…
Köp här

Isbn: 9789140696366

Utgivningsår: 20180611

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Josefin Schygge

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Att undervisa vuxna ställer höga krav på flexibilitet och individanpassning. Dagligen erbjuds hundratals olika kurser i olika studieformer och studietakter och i heterogena elevgrupper. Mitt i detta står vuxläraren som träffar sina elever få timmar i veckan, under en begränsad tidsperiod och samtidigt ska sträva efter…
Köp här

Isbn: 9789177411222

Utgivningsår: 20190516

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Anna-Lena Godhe (red.), Sylvana Sofkova Hashemi (red.)

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
De senaste åren har grundskolans och gymnasiets läroplaner förändrats i syfte att stärka elevernas digitala kompetens. Det ställer nya krav på både lärare och skolledning. Vad behöver lärare och skolledning känna till för att kunna bidra till en forskningsbaserad utveckling av elevernas digitala kompetens? Och hur kan…
Köp här

Isbn: 9789151101057

Utgivningsår: 20190806

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Ivana Eklund, Annsofie Thörnroth Engborg

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Vad är relevant och användbar kunskap för sfi-elever i deras liv som digitalt kompetenta vuxna medborgare? Och vad är adekvat digital kompetens i din profession som sfi-lärare? Hur kan du, tillsammans med rektor och huvudman, bidra till en digitalt mogen verksamhet i utveckling? Annsofie Thörnroth Engborg och Ivana…
Köp här

Isbn: 9789177410539

Utgivningsår: 20180801

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem Vuxenutbildning, vidareutbildning
Denna upplaga har reviderats för att förtydliga vuxenutbildningens uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Förändringarna finns i läroplanens första och andra del. Dessutom har texten reviderats utifrån att utbildning i svenskaför invandrare upphört som egen skolform och sedan 2016 ingår i kommunal…
Köp här

Isbn: 9789138327197

Utgivningsår: 20171009

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Katarina Lagercrantz All

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Vad betyder vård- och omsorgsutbildningen för vuxna som söker sig till KOMVUX? Vilka är utmaningarna och vad påverkar deras lärande? Detta är några frågor som ställs i den här avhandlingen. Lave och Wengers teori om socialt lärande fungerar som teoretisk språngbräda i analysen av vuxenelevernas erfarenheter. Ett…
Köp här

Isbn: 9789176496381

Utgivningsår: 20170120

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Bestämmelser för kommunal vuxenutbildning för vuxna på grundläggande nivå finns, förutom i kursplanen, även iskollagen, vuxenutbildningsförordningen och läroplanen för vuxenutbildningen. Detta material innehåller: samtliga kursplaner inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå i sin senaste…
Köp här

Isbn: 9789138327494

Utgivningsår: 20190423

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Skolverket

Kategorier: Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem Vuxenutbildning, vidareutbildning
Detta material innehåller: Kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som gesinom grundsärskolan Kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som gesinom träningsskolan inom grundsärskolan Kommentarer till…
Köp här

Isbn: 9789138327258

Utgivningsår: 20180129

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Clara Hyldgaard Nankler

Kategorier: Bistånd och räddningsaktioner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Vuxenutbildning, vidareutbildning
Inom folkhögskolan finns en unik inriktning på erfarenhetsutbyte med människor i Syd. Medan internationella utbytesstudier på högskolan huvudsakligen sker i länder på det norra halvklotet, har folkhögskolorna ett vittförgrenat nätverk med folkrörelser, religiösa samfund, NGOs och utbildningsinstitutioner runt om i…
Köp här

Isbn: 9789176999431

Utgivningsår: 20180813

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
UPPDATERAD VERSION UTKOMMER I JANUARI 2018, se Relaterade produkter, till höger. Innehåller kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom grundsärskolan, träningsskolan inom grundsärskolan samt kommentarer till kursplarnernas uppbyggnad, betygsskalan och…
Köp här

Isbn: 9789138326541

Utgivningsår: 20141113

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Werner

Kategorier: Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar Vuxenutbildning, vidareutbildning
Boken innehåller de delar av skollagstiftningen som en skolledare inom kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare behöver. Här finns de relevanta delarna av skollagen, vuxenutbildningsförordningen samt läroplanen. Det rör sig om nya bestämmelser, de flesta började tillämpas vid halvårsskiftet…
Köp här

Isbn: 9789139113133

Utgivningsår: 20130417

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Jan-Eric Gustafsson, Patrik Lind, Erik Mellander, Mats Myrberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Vuxenutbildning, vidareutbildning
En internationell studie av den vuxna befolkningens kunskaper visar på samma försämring av kunskapsläget i läsning och matematik bland yngre vuxna som vi sett i PISA-undersökningens analys av skolelever. Liksom i PISA-undersökningen ser vi fallande resultat för de som lämnat den svenska grundskolan under senare år.…
Köp här

Isbn: 9789186949631

Utgivningsår: 20141208

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Werner

Kategorier: Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar Vuxenutbildning, vidareutbildning
I Vuxenutbildningens regelbok finns de viktigaste bestämmelsernaför kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxnasamlade. Här återges de delar av skollagen, läroplanen och vuxenutbildningsförordningen som berör dessa skolformer. I slutet av bokenfinns också ett sakregister. I denna upplaga återges…
Köp här

Isbn: 9789139114543

Utgivningsår: 20170215

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Innehåller kursplan för utbildning i svenska för invandrare, kunskapskraven presenterade kurs för kurs i tabellform samt kommentarer till kursplanens uppbyggnad, betygsskalan och kunskapskraven.
Köp här

Isbn: 9789187115646

Utgivningsår: 20130108

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Publikationen är gällande fram till 30 juni 2018. För komplett material behövs även den reviderade utgåvan från 2016, se till höger under Relaterade produkter. Materialet är i första hand tänkt att fungera som ett stöd för den enskilda läraren men även för övriga verksamma inom vuxenutbildningen.
Köp här

Isbn: 9789187115622

Utgivningsår: 20130108

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144068640

Utgivningsår: 20110426

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
UPPDATERAD UTGÅVA KOMMER I NOVEMBER 2014, se Relaterade produkter, till höger. Innehåller kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom grundsärskolan, träningsskolan inom grundsärskolan samt kommentarer till kursplarnernas uppbyggnad, betygsskalan och…
Köp här

Isbn: 9789187115639

Utgivningsår: 20130108

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Det är knappast någon idag som ifrågasätter att människan är kapabel att lära sig och utvecklas så länge hon lever. Lärande är en livslång process och beroende av de ständigt förändrade livsvillkoren i det moderna samhället. Tekniken, informationen och den globala samhörigheten skapar behov av lärande som en försäkring…
Köp här

Isbn: 9789173899376

Utgivningsår: 20110825

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Förordning om läroplan för vuxenutbildningen. Utfärdad den 22 november 2012. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2013. Den ska tillämpas på kurser, delkurser eller gymnasiearbeten som har påbörjats efter den 30 juni 2012.
Köp här

Isbn: 9789187115806

Utgivningsår: 20130108

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Anpassad komvux för såväl analfabeter som akademiker ska öka genomströmningen! Drygt 30 000 personer studerar varje år inom komvux på grundläggande nivå. Vissa av dem har högskoleutbildning medan andra närmast kan anses som analfabeter. Föreslår därför ett flertal åtgärder för att individualisera studierna. Ett sätt är…
Köp här

Isbn: 9789138239124

Utgivningsår: 20130409

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Cecilia Bjursell, Christina Chaib, Carin Falkner, Ann Ludvigsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Den här studien ger en aktuell bild av vuxenutbildningens förutsättningarna. Fokus för studien är hur verksamhetschefer och rektorer ser på kvalitetsarbete i vuxenutbildning. Hela 162 kommuner har gett sin syn på kvalitet och kvalitetsarbete och av dessa beskrivs nio kommuner mer ingående. Rapporten erbjuder en…
Köp här

Isbn: 9789174658545

Utgivningsår: 20150312

Utgivare: Nomen förlag

Mediatyp: BC

av: Gunnel Andersdotter, Cecilia Arensmeier, Jan-Magnus Enelo, Agneta Gustafson, Bernt Gustavsson, Bosse Jonsson, Henrik Nordvall, Sam Paldanius, Catarina Schmidt, Matilda Wiklund

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
De starkaste drivkrafterna bakom utbildningssatsningar har under senare årtionden varit snäva perspektiv av ekonomisk vinning för staten och för den enskilde. Men begreppet bildning innebär en utveckling av mänskliga förmågor bortom böcker och klassisk kunskapsteori. Nytta är något mer än endast krass ekonomisk…
Köp här

Isbn: 9789187351143

Utgivningsår: 20130417

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Denna publikation vänder sig främst till ansvariga och verksamma inom utbildning i svenska för invandrare och utbildning motsvarande utbildning i svenska för invandrare.Syftet med materialet är att ge information om och stöd för utvecklingen av skolformen utbildning i svenska för invandrare. I materialet ingår…
Köp här

Isbn: 9789138326374

Utgivningsår: 20131213

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Denna publikation vänder sig till ansvariga för och verksamma inom särskild utbildning för vuxna. Syftet med materialet är att ge information om bestämmelser somm reglerar särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå. Grundläggande nivå inbegriper även den del som motsvarar grundsärskolan inklusive…
Köp här

Isbn: 9789175590431

Utgivningsår: 20131213

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
»Mellan ett perspektivöppnande inledningskapitel och avslutande reflexioner av en av redaktörerna, Bernt Gustavsson, erbjuds läsaren åtta väl skrivna och berikande artiklar … För alla som på något sätt är intresserade av samtida folkbildning, dess villkor och för dagen annorlunda perspektiv på denna är detta en…
Köp här

Isbn: 9789188168863

Utgivningsår: 20170127

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Examination och betygsättning Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem Undervisning i specifika ämnen Vuxenutbildning, vidareutbildning
FÖR KOMPLETT MATERIAL BEHÖVS ÄVEN DEN ÄLDRE UTGÅVAN, se Relaterade produkter, till höger. Publikationen är gällande till den 30 juni 2018. Inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå tillämpas från 1 januari 2017 ny kursplan i svenska som andraspråk. De nationella delkurserna i engelska, matematik, svenska och…
Köp här

Isbn: 9789138327067

Utgivningsår: 20170210

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Gunilla Brattberg

Kategorier: Informationsteknik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Detta är ingen kokbok med lösningar på olika tekniska dataproblem. En sådan skulle bli alltför omfattande och inom kort bli helt inaktuell. Denna handbok handlar mer om konsten att leda och lära ut, enskilt och i grupp. En god handledare förmedlar faktakunskap och erfarenhetskunskap, lär ut och skapar förutsättningar…
Köp här

Isbn: 9789198218435

Utgivningsår: 20151222

Utgivare: Värkstaden, Värkstaden, PRINT Group Sp Z o.o. Polen

Mediatyp: BC

av: Andreas Fejes, Magnus Dahlstedt, Maria Olson, Fredrik Sandberg

Kategorier: Medborgarskap Pedagogik Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Utbildning för vuxna lyfts ofta fram som en lösning på en rad aktuella samhällsutmaningar. Allt från miljöfrågor till den mer övergripande målsättningen att skapa ekonomisk tillväxt. Men vuxenutbildningen har också ett tydligt demokratiskt och medborgerligt uppdrag och i denna bok utforskas detta medborgerliga uppdrag…
Köp här

Isbn: 9789144126579

Utgivningsår: 20181119

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC