Bläddra

av:Eva Bernhardtson, Louise Tarras

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Träna till test C är ett studiematerial där eleverna tränar till nationella provet i sfi. Materialet innehåller läs- och hörförståelser med övningar där det gäller att uppfatta information, ha övergripande förståelse samt att dra slutsatser. Här ingår även varierade övningar i att tala och skriva. Träna till test C är…
Köp här

Isbn: 9789152312469

Utgivningsår:20120815

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Josefin Schygge

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Att undervisa vuxna ställer höga krav på flexibilitet och individanpassning. Dagligen erbjuds hundratals olika kurser i olika studieformer och studietakter och i heterogena elevgrupper. Mitt i detta står vuxläraren som träffar sina elever få timmar i veckan, under en begränsad tidsperiod och samtidigt ska sträva efter…
Köp här

Isbn: 9789177411222

Utgivningsår:20190516

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

av:Andreas Fejes, Karolina Muhrman, Sofia Nyström, Madeleine Abrandt-Dahlgren, Song-ee Ahn, Robert Aman, Per Andersson, Maria Arriaza Hult, Eleonor Bredlöv Eknor, Helena Colliander, Jonas Forsmark, Anders Hallqvist, Diana Holmqvist, Ronny Högberg, Tobias Karlsson, Johanna Köpsén, Staffan Larsson, Louise Malmström, Filippa Millenberg, Johanna Mufic, Åsa Mårtensson, Henrik Nordvall, Annika Pastuhov, Lina Rahm, Maria Terning, Helena Tsagalidis, Sofia Österborg Wiklund

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Sverige har ett unikt, väl utbyggt och förmånligt system för vuxnas studier och lärande. Vuxnas studiedeltagande är omfattande och sker i en rad olika sammanhang, bland annat kommunal vuxenutbildning, folkhögskola, yrkeshögskola, studiecirklar och högskola. Om vuxenutbildning och vuxnas studier erbjuder läsaren en…
Köp här

Isbn: 9789144133294

Utgivningsår:20200811

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Per Andersson, Helena Colliander, Eva-Marie Harlin, Song-ee Ahn, Andreas Fejes, Anders Hallqvist, Louise Malmström, Filippa Millenberg, Henrik Nordvall, Erik Nylander, Lina Rahm, Helena Tsagalidis

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Sverige har ett unikt, väl utbyggt och förmånligt system för vuxnas studier och lärande. Vuxnas studiedeltagande är omfattande och sker i en rad olika sammanhang, bland annat folkhögskola, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola, studiecirklar och högskola. Om folkhögskolan är en introducerande grundbok. Den redogör…
Köp här

Isbn: 9789144133300

Utgivningsår:20200824

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lars Strannegård

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Varför borde ekonomer studera filosofi och litteratur? Hur hänger samtidskonst och skönlitteratur ihop med lärande? Och hur kan ett bildningsideal för vår tid se ut? Kunskap som känns är en lovsång till att vidga sina vyer. Lars Strannegård visar hur estetiska upplevelser kan vara en nyckel till att förstå andras…
Köp här

Isbn: 9789189061873

Utgivningsår:20210504

Utgivare: Mondial

Mediatyp: BB

av:Holger Wästlund

Kategorier: Datorprogrammering och systemutveckling Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Informationsteknik Internetmarknadsföring Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning Webbprogrammering
I boken ”Skapa webbkurser snabbt, lönsamt och med hög kvalitet” kan du lära dig det mesta om hur du skapar webbkurser steg för steg. Författaren, Holger Wästlund, visar hur du kan använda dig av program som du troligtvis redan har i din dator och som du förhoppningsvis använt tidigare. Du lär dig även hur du kan…
Köp här

Isbn: 9789151933993

Utgivningsår:20191122

Utgivare: Tipsförlaget

Mediatyp: BC

av:Annsofie Engborg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Framgångsrik ämnesundervisning för vuxna bygger på att synliggöra och arbeta med språket i undervisningen. Det är oftast mötet vardagsspråket – ämnesspråket – det allmänakademiska skolspråket som försvårar kunskapstillägnandet, inte kunskapsinnehållet i sig. Du behöver därför ha ett språkligt perspektiv i din…
Köp här

Isbn: 9789177411840

Utgivningsår:20201015

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

av:Frank Jimmy Vulovic

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Litteraturvetenskap och litteraturkritik Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala klasser Vuxenutbildning, vidareutbildning
Litteratur kan förändra liv. En människa kan i skönlitterära berättelser hitta både sig själv och sin väg genom livet. Men kanske viktigare, berättelserna hjälper oss också att hitta varandra. De kan förändra samhällen. 1900-talets svenska bildningsrörelse är ett bra exempel. Författaren och litteraturvetaren Frank…
Köp här

Isbn: 9789198636413

Utgivningsår:20200910

Utgivare: Epikos media

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Folkbildning & forskning, årsbok 2019, innehåller ett tjugotal artiklar under fyra teman: 1. Folkbildning i tidens spegel, 2. Medborgardialoger och sociala rörelser, 3. Biblioteket som ett socialt och digitalt torg, 4. Om folkbildning, sanningssökande och statens styrning.
Köp här

Isbn: 9789198021370

Utgivningsår:20190408

Utgivare: Förening för Folkbildningsforskning

Mediatyp: BC

av:Ivana Eklund, Annsofie Thörnroth Engborg

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Vad är relevant och användbar kunskap för sfi-elever i deras liv som digitalt kompetenta vuxna medborgare? Och vad är adekvat digital kompetens i din profession som sfi-lärare? Hur kan du, tillsammans med rektor och huvudman, bidra till en digitalt mogen verksamhet i utveckling? Annsofie Thörnroth Engborg och Ivana…
Utgått

Isbn: 9789177410539

Utgivningsår:20180801

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198021363

Utgivningsår:20180326

Utgivare: Förening för Folkbildningsforskning

Mediatyp: BC

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: äldre Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Vuxenutbildning, vidareutbildning
Om vi tar livslångt lärande på allvar måste även den senare delen av livet inkluderas. Genom att se på lärande ur ett åldrande- och generationsperspektiv kan vi förstå hur tid samspelar med erfarenheter, kunskaper, bildning och hälsa i det livslånga…
Köp här

Isbn: 9789127460256

Utgivningsår:20220124

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Förordning om läroplan för vuxenutbildningen. Utfärdad den 22 november 2012. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2013. Den ska tillämpas på kurser, delkurser eller gymnasiearbeten som har påbörjats efter den 30 juni 2012.
Köp här

Isbn: 9789187115806

Utgivningsår:20130108

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Anpassad komvux för såväl analfabeter som akademiker ska öka genomströmningen! Drygt 30 000 personer studerar varje år inom komvux på grundläggande nivå. Vissa av dem har högskoleutbildning medan andra närmast kan anses som analfabeter. Föreslår därför ett flertal åtgärder för att individualisera studierna. Ett sätt är…
Köp här

Isbn: 9789138239124

Utgivningsår:20130409

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Vikten av att hitta sin egen historia är temat i fyra bidrag i årsboken. Det handlar bland annat om den framgångs- rika grävrörelsen som nådde sin kulmen i slutet av 1970-talet. Ett annat tema handlar om vikten av att läsa och samtala. Två andra teman handlar om Demokratin och folkbildningen samt om Öppna möten och…
Köp här

Isbn: 9789198021349

Utgivningsår:20160418

Utgivare: Föreningen för Folkbildningsforskning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9781319208189

Utgivningsår:20201106

Utgivare: Macmillan Higher Education

Mediatyp: BC

av:Gunnel Andersdotter, Cecilia Arensmeier, Jan-Magnus Enelo, Agneta Gustafson, Bernt Gustavsson, Bosse Jonsson, Henrik Nordvall, Sam Paldanius, Catarina Schmidt, Matilda Wiklund

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
De starkaste drivkrafterna bakom utbildningssatsningar har under senare årtionden varit snäva perspektiv av ekonomisk vinning för staten och för den enskilde. Men begreppet bildning innebär en utveckling av mänskliga förmågor bortom böcker och klassisk kunskapsteori. Nytta är något mer än endast krass ekonomisk…
Köp här

Isbn: 9789187351143

Utgivningsår:20130417

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Denna publikation vänder sig främst till ansvariga och verksamma inom utbildning i svenska för invandrare och utbildning motsvarande utbildning i svenska för invandrare.Syftet med materialet är att ge information om och stöd för utvecklingen av skolformen utbildning i svenska för invandrare. I materialet ingår…
Köp här

Isbn: 9789138326374

Utgivningsår:20131213

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Thure Jadestig

Kategorier: Pedagogik Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Socialism och vänsterideologier Vuxenutbildning, vidareutbildning
Thure Jadestig (1922 – 2017) var under hela sitt liv verksam i svenska folkrörelser. Han arbetade med folkbildning, opinionsfrihet, alkohol- och drogpolitik, samlingslokaler men var också aktiv i Mellanösternfrågan. Aktiv socialdemokrat och fackligt engagerad hela livet omfattade hans politiska uppdrag även kommun och…
Köp här

Isbn: 9789198449693

Utgivningsår:20230201

Utgivare: Hypomoklion AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Examination och betygsättning Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem Undervisning i specifika ämnen Vuxenutbildning, vidareutbildning
FÖR KOMPLETT MATERIAL BEHÖVS ÄVEN DEN ÄLDRE UTGÅVAN, se Relaterade produkter, till höger. Publikationen är gällande till den 30 juni 2018. Inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå tillämpas från 1 januari 2017 ny kursplan i svenska som andraspråk. De nationella delkurserna i engelska, matematik, svenska och…
Köp här

Isbn: 9789138327067

Utgivningsår:20170210

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Föreningen för folkbildningsforskning sprider resultat av forskning och andra studier om folkbild- ning. Flera av bidragen i årets årsbok handlar om hur man kan motverka att klyftan mellan forsknin- gen och allmänheten fortsätter att öka. Är en ny webbplats där aktuell forskning publiceras journal- istiskt lösningen?…
Köp här

Isbn: 9789198021356

Utgivningsår:20170404

Utgivare: Föreningen för Folkbildningsforskning

Mediatyp: BC

av:Lars Strannegård

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Varför borde ekonomer studera filosofi och litteratur? Hur hänger samtidskonst och skönlitteratur ihop med lärande? Och hur kan ett bildningsideal för vår tid se ut? Kunskap som känns är en lovsång till att vidga sina vyer. Lars Strannegård visar hur estetiska upplevelser kan vara en nyckel till att förstå andras…
Köp här

Isbn: 9789180023559

Utgivningsår:20230515

Utgivare: Mondial

Mediatyp: BC

av:Andreas Fejes, Magnus Dahlstedt, Maria Olson, Fredrik Sandberg

Kategorier: Medborgarskap Pedagogik Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Utbildning för vuxna lyfts ofta fram som en lösning på en rad aktuella samhällsutmaningar. Allt från miljöfrågor till den mer övergripande målsättningen att skapa ekonomisk tillväxt. Men vuxenutbildningen har också ett tydligt demokratiskt och medborgerligt uppdrag och i denna bok utforskas detta medborgerliga uppdrag…
Köp här

Isbn: 9789144126579

Utgivningsår:20181119

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lars Strannegård

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Why should economists study philosophy and literature? How are contemporary art and fiction related to learning? What might an educational ideal for our age look like? Senses of Knowing is a celebration of broadened horizons. Inside, Lars Strannegård explains how aesthetic experiences can be key to understanding…
Köp här

Isbn: 9789180021418

Utgivningsår:20211220

Utgivare: Mondial

Mediatyp: BB

av:Gunilla Brattberg

Kategorier: Informationsteknik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Detta är ingen kokbok med lösningar på olika tekniska dataproblem. En sådan skulle bli alltför omfattande och inom kort bli helt inaktuell. Denna handbok handlar mer om konsten att leda och lära ut, enskilt och i grupp. En god handledare förmedlar faktakunskap och erfarenhetskunskap, lär ut och skapar förutsättningar…
Köp här

Isbn: 9789198218435

Utgivningsår:20151222

Utgivare: Värkstaden

Mediatyp: BC

av:Per Andersson, Andreas Fejes

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Denna bok ger en introduktion till validering av kunskap och kompetens, närmare bestämt den ambition som finns i vårt samhälle att värdera och ge erkännande åt vad människor lärt sig oavsett var, när och hur detta skett. Författarna sätter validering i relation till hur vuxnas lärande organiseras och till de skilda…
Köp här

Isbn: 9789144161129

Utgivningsår:20230811

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
HAR UTGÅTT, ERSATT AV SENARE UPPLAGA SE RELATERADE PRODUKTER. Innehåller kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom grundsärskolan, träningsskolan inom grundsärskolan samt kommentarer till…
Köp här

Isbn: 9789138326541

Utgivningsår:20141113

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Katarina Lagercrantz All

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Vad betyder vård- och omsorgsutbildningen för vuxna som söker sig till KOMVUX? Vilka är utmaningarna och vad påverkar deras lärande? Detta är några frågor som ställs i den här avhandlingen. Lave och Wengers teori om socialt lärande fungerar som teoretisk språngbräda i analysen av vuxenelevernas erfarenheter. Ett…
Köp här

Isbn: 9789176496381

Utgivningsår:20170120

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789180736824

Utgivningsår:20240705

Utgivare: Visto Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
UTGÅTT ENL MEJL FRÅN JESSICA EKSTRÖM, SKOLVERKET 221212/LB Bestämmelser för kommunal vuxenutbildning för vuxna på grundläggande nivå finns, förutom i kursplanen, även iskollagen, vuxenutbildningsförordningen och läroplanen för vuxenutbildningen.…
Köp här

Isbn: 9789138327494

Utgivningsår:20190423

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Lars Werner

Kategorier: Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar Vuxenutbildning, vidareutbildning
Boken innehåller de delar av skollagstiftningen som en skolledare inom kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare behöver. Här finns de relevanta delarna av skollagen, vuxenutbildningsförordningen samt läroplanen. Det rör sig om nya bestämmelser, de flesta började tillämpas vid halvårsskiftet…
Köp här

Isbn: 9789139113133

Utgivningsår:20130417

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Henrik Hermansson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Handlar allting om din identitet – vem du är? Hur just du ska bli lyckligare här och nu? Och framför allt – måste alla veta vem just du är? Hur kan du vara säker på att andra är intresserade av just dina åsikter? Borde vi istället sluta vara självupptagna och försöka lära oss mer om vår omvärld, andra människor, andra…
Köp här

Isbn: 9789189269101

Utgivningsår:20220121

Utgivare: Lava Förlag

Mediatyp: BC

av:Lars Werner

Kategorier: Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar Vuxenutbildning, vidareutbildning
I Vuxenutbildningens regelbok finns de viktigaste bestämmelsernaför kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxnasamlade. Här återges de delar av skollagen, läroplanen och vuxenutbildningsförordningen som berör dessa skolformer. I slutet av bokenfinns också ett sakregister.I denna upplaga återges…
Köp här

Isbn: 9789139114543

Utgivningsår:20170215

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Lena Eskilsson

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Vuxenutbildning, vidareutbildning
År 2021 var det 100 år sedan Sveriges kvinnor för första gången fick rösta i ett riksdagsval. År 1922 genomfördes urkursen vid Fogelstad Kvinnliga medborgarskola. Fram till år 1954 deltog över 2 000 kvinnor i kurser på skolan. I den här skriften får vi en inblick i de idéer och tankar som låg till grund för…
Köp här

Isbn: 9789189077270

Utgivningsår:20220414

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av:Jan-Eric Gustafsson, Patrik Lind, Erik Mellander, Mats Myrberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Vuxenutbildning, vidareutbildning
En internationell studie av den vuxna befolkningens kunskaper visar på samma försämring av kunskapsläget i läsning och matematik bland yngre vuxna som vi sett i PISA-undersökningens analys av skolelever. Liksom i PISA-undersökningen ser vi fallande resultat för de som lämnat den svenska grundskolan under senare år.…
Köp här

Isbn: 9789186949631

Utgivningsår:20141208

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Simon Schulin

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Livslångt lärande är starkt sammankopplat med kravet på formell utbildning. Det visas i en färsk studie, vid Malmö universitet, som granskat policydokument från EU, OECD och UNESCO och jämfört med hur dessa sjösatts i de nordiska länderna. – Jag har undersökt hur policydokument kring livslångt lärande och…
Köp här

Isbn: 9789186295844

Utgivningsår:20191002

Utgivare: Malmö Universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144068640

Utgivningsår:20110426

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Ellen Key

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Ellen Key (1849-1926) var en svensk författare, pedagog och kvinnosaksideolog. Under tidigt 1900-tal var Key en av Sveriges mest omtalade samhälls- och kulturdebattörer. Hon skrev böcker, artiklar och pamfletter om ämnen som fred, feminism och folkbildning. Idag kan vi betrakta Key som en särartsfeminist. Key ansåg att…
Köp här

Isbn: 9789189235816

Utgivningsår:20220621

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC