Bläddra

Kommunallagen – lagtexthäftet

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för regionalt styre Särskilda rättsområden
Köp här

Kommunallagen – lagtexthäftet

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för regionalt styre Särskilda rättsområden
Köp här
Detta är den sextonde upplagan av Kommunallagen - Lagtexthäftet. Skriften innehåller 2017 års kommunallag (2017:725) i den lydelse som gäller den 1 januari 2020. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2018. Den har ändrats på ett par viktiga punkter; regler om avtalssamverkan har tillkommit och begreppet landsting utmönstrats för att också i lagtext ersättas av begreppet region. I denna upplaga har ändringar t.o.m. SFS 2019:835 beaktats. Förarbeten till 2017 års kommunallag finns i propositionen En ny kommunallag (2016/17:171) samt i konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU30 och riksdagsskrivelsen (rskr) 2016/17:335. Lagtexthäftet innehåller även den s.k. befogenhetslagen - lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter med ändringar t.o.m. 2019:935.