Bläddra

Kommunikation i slöjd och hantverksbaserad undervisning

Kategorier: Hantverk och handarbete Konst Konstformer Livsstil, hobby och fritid Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Kommunikation i slöjd och hantverksbaserad undervisning

Kategorier: Hantverk och handarbete Konst Konstformer Livsstil, hobby och fritid Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
I denna avhandling står slöjdlärarens kommunikation i centrum. Genom olika typer av dokumentation och intervjuer analyseras och beskrivs slöjdlärares kommunikation när en handlingsburen kunskap förmedlas. Åtta olika kommunikationsformer identifieras och beskrivs. Vidare analys av de olika kommunikationsformerna visar att det finns olika sätt att använda dem i förhållande till fiktivt kommunikation (en ”som om handling”) eller konkret kommunikation (i handling ). En slöjdlärares val av kommunikationsform har stor didaktisk betydelse. Läraren som väljer att använda sig av konkret visande som inledande instruktion skapar flera möjligheter för den lärande att ta till sig instruktionen. Det konkreta kräver inte samma förförståelse som det fiktiva där den lärande kan behöva någon form av förförståelse för att kunna ”läsa av” det som instrueras. Medvetenhet om kommunikationsform i relation till vad som ska förmedlas och vem som ska ta emot instruktionen är avgörande för utfallet.