Bläddra

Komparativ statsrätt

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: territorialrätt och statsrätt Internationell rätt Juridik
Köp här

Komparativ statsrätt

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: territorialrätt och statsrätt Internationell rätt Juridik
Köp här
I denna bok sammanfattas huvuddragen i USA:s och några viktiga europeiska länders statsskick. Tyngdpunkten ligger på valsystem, lagstiftning och skyddet för den enskildes fri- och rättigheter. Boken, som avslutas med en samman fattande analys, är lämplig som introduktionslitteratur för främst juridik- studerande och statsvetare.