Bläddra

Konkurspraktikan

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden

Konkurspraktikan

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Köp här
Konkurspraktikan är idag den mest heltäckande instruktionsboken för dig som arbetar med konkurs, både i konkursförvaltning och i myndighetskontroll. Innehållet är en systematisk sammanställning av beståndsdelarna i praktiskt taget alla konkurshandlingar samt när och vart expediering ska ske. Boken innehåller också ett stort antal hänvisningar till bl.a. rättsfall och lagförarbeten.

Innehållet följer så långt som möjligt gällande författningar och doktrin. Tekniken, särskilt på dataområdet, har utvecklats på ett sätt som inte alltid stämmer överens med traditionella rättskällor och anvisningar. Konkurspraktikan ska ses som en början till en kartläggning av vad om gäller enligt traditionellt synsätt, för att bättre kunna se var och på vilka sätt man bör ändra gällande bestämmelser och anvisningar.

Advokat Hans Elliot (1948–2022) verkade under fyra decennier som konkursförvaltare och som lärare inom obeståndsrätt.

Åttonde upplagan är uppdaterad per den 1 januari 2023.