Bläddra

Konsumtionsbeskattning av digitala tjänster

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Konsumtionsbeskattning av digitala tjänster

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Förslag till förändringar av beskattning av digitala affärsmodeller har arbetats fram på både EU- och OECD-nivå. Huvudargumentet till förslagen är att nuvarande skattesystem är orättvist digitala företag anses betala mindre skatt än traditionella företag.

Vilka rättviseskäl anges i förslagen och vad utgör en rättvis beskattning?

Frågan om vad som utgör en rättvis beskattning av den digitala ekonomin har främst diskuterats utifrån en inkomstskatterättslig logik. I rapporten vidgar Pernilla Rendahl diskussionen genom att relatera bakomliggande skäl till förslagen till ett konsumtionsbeskattningsperspektiv, med huvudfokus på mervärdesbeskattning.

Pernilla Rendahl är professor i skatterätt på Juridiska institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. I sin kritiska analys närmar hon sig rättviseargumentet på ett sätt som lagstiftarna och skattebetalarna kan ha nytta av.