Bläddra

Koppar och kopparslagare i Blekinge

Kategorier: Andra tekniker och tillämpade vetenskaper Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Övrig yrkesinriktad teknik Socialhistoria och kulturhistoria Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Traditionella hantverksyrken och färdigheter
Köp här

Koppar och kopparslagare i Blekinge

Kategorier: Andra tekniker och tillämpade vetenskaper Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Övrig yrkesinriktad teknik Socialhistoria och kulturhistoria Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Traditionella hantverksyrken och färdigheter
Köp här
Denna bok är en introduktion till kopparhantverket i Blekinge. Den ger inte en fullständig bild av den lokala och historiska utvecklingen av hantverket, eftersom den personhistoriska forskningen angående 1600- och 1700-talets kopparslagare försvåras av att kyrkliga handlingar delvis saknas.
Mer än 200 personer som arbetat med koppar omnämns här, men i landskapet har det funnits fler inom yrket. Uppgifter om födelse och/eller död anges där de påträffats. Boken behandlar särskilt den svenska tiden, med tonvikt på kopparslagarämbetena i Karlskrona, Sölvesborg och Karlshamn. Det blir ett nerslag i svensk kopparhantering och vänder sig till alla med intresse för ämnet och dess historia.
Kopparslagarnas verksamhet var oumbärlig i århundraden, och kopparföremål användes i hushållen överallt i landet, från enkla torp till rika herrgårdar och slott. Både städer och landsbygden erbjöd arbetsmöjligheter och stadig efterfrågan på reparationer och nytillverkning. Idag är kopparföremålen en påminnelse om gångna tiders behov av vardagens och festens tillbehör.

Magnus Green, specialist på äldre konsthantverk i metall liksom äldre hantverkshistoria, har skrivit en översiktlig historik om landskapets kopparslagare och kopparslagarämbeten. Eva Hansson, Sveriges främsta kännare av äldre svenskt kopparhantverk, kopparslagare och deras stämplar, har sammanställt en förteckning över kopparslagare verksamma i Blekinge.
Kopparslagaryrket har gamla anor i Blekinge och har fortfarande en aktiv representant i mig, som fjärde generationen i detta hantverk.

Boken ges ut av Kopparslagarmuseum, Södööska gården i Karlskrona. Museet invigdes 3 juni 2015 med delfinansiering från Riksantikvarieämbetet. Det är en glädje att samarbeta med Magnus Green och Eva Hansson, eftersom vi beskriver detta gamla skråyrke utifrån våra olika kunskapsområden.

Trevlig läsning!

Karlskrona maj 2018
Michaela Ivarsdotter
Kopparslagarmästare och metallkonstnär