Bläddra

Kreativa lärprocesser : estetik och undervisning i förskolan

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Kreativa lärprocesser : estetik och undervisning i förskolan

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Boken genomsyras av arbetet på förskolorna HallonEtt och den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia. Läsaren får ta del av flera inspirerande processer i en utbildning där nyfikna och kreativa barn, förskollärare och vårdnadshavare möts i omsorgsfullhet. I boken ges exempel på undervisning utifrån kollaborativa lärprocesser där barn och förskollärare utforskar tillsammans.

Läs mer
Författarna sätter också språkande och estetik i undervisningen i ett teoretiskt perspektiv. Men framförallt går det att följa förskollärares tankar, samtal och idéer kring utbildning i förskolan.
Boken vänder sig främst till blivande och yrkesverksamma förskollärare, men bokens innehåll kan också vara av intresse för lärarutbildare på förskollärarprogrammet och rektorer i förskolan.

Om författarna
Sara Hvit Lindstrand är förskollärare, fil.dr och universitetslektor i pedagogik med inriktning förskola på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping. Sara är, tillsammans med Carin Hellberg som också medverkar i boken, ansvariga för förskolan HallonEtt.
Karin Alnervik är förskollärare, lektor i pedagogik och praktiknära forskningskoordinator för förskolan på Örebro universitet. Karin var tidigare ansvarig för förskolan HallonEtt tillsammans med sin man Per Alnervik som också medverkat i boken. 2017 gav de ut boken Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan.