Bläddra

Kritiska villkor för företagandet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsrådgivning och företagsstöd
Köp här

Kritiska villkor för företagandet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsrådgivning och företagsstöd
Köp här
Företagandets villkor avgör framtiden. Men vilka är de kritiska villkoren för företagande i Sverige? Var är förbättringspotentialen störst? I denna skrift presenteras en systematisk kartläggning av internationella jämförelser, svenska undersökningar, tidigare forskning, bransch- och arbetsgivarförbunds prioriteringar samt ledande företagsledare bedömningar – tillsammans representerande tiotusentals svenska företag. Slutsatsen är att sju övergripande områden är kritiska: företagens kompetensförsörjning; arbetsmarknadens flexibilitet; skatter på företagande och individer; myndighetsutövning och regeltillämpning; offentlig upphandling; bostäder och infrastruktur; samt synen på företagens samhällsroll. På dessa områden är förbättringspotentialen störst. För Sveriges välstånd, jobbskapande och långsiktiga välfärd är det kritiskt att villkoren för att starta, driva och expandera företag utvecklas och förbättras.