Bläddra

Kunskapsintegration : om kollektiv intelligens i organisationer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Organisationsteori och beteende Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi

Kunskapsintegration : om kollektiv intelligens i organisationer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Organisationsteori och beteende Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Köp här
Den moderna organisationens framgång beror i stor utsträckning på medarbetares samarbetsskicklighet - deras förmåga att integrera olika kunskaper. Den här boken argumenterar för begreppet kollektiv intelligens som ett sätt att förstå skillnaden mellan olika gruppers dynamik och framgång - en skillnad som påverkar kunskapsintegrationen i hela företaget. Märkligt nog har få organisationer strategier för att utveckla denna kritiska förmåga. Här finns en stor outnyttjad källa till kreativitet, effektivitet och välmående. Kollektivt intelligenta organisationer använder medarbetarnas hela kunskapspotential i alla de otal möten som utgör en arbetsdag.

Den andra upplagan har utökats med två nya kapitel: ett som beskriver hur intelligenta organisationer kan utformas, och ett annat som ger exempel på system och verktyg för att utveckla den kollektiva intelligensen i organisationer och grupper. Det har även tillkommit resonemang om hur kunskapsintegration påverkar välmående och hälsa i organisationer.

Boken riktar sig till chefer, medarbetare och HR-personal i moderna organisationer, liksom till studenter på väg in i dessa organisationer.