Bläddra

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2014 : forskningsdebatt, alternativ och beslutsfattande : rapport / av Kärnavfallsrådet. SOU 2014:11

Kategorier: Miljövetenskap och miljöteknik Sanitetsteknik och kommunalteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk avfallshantering och kvittblivning
Köp här

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2014 : forskningsdebatt, alternativ och beslutsfattande : rapport / av Kärnavfallsrådet. SOU 2014:11

Kategorier: Miljövetenskap och miljöteknik Sanitetsteknik och kommunalteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk avfallshantering och kvittblivning
Köp här
Trots forskning under flera årtionden om säker slutförvaring av använt kärnbränsle råder fortfarande vetenskaplig oenighet. Det gäller både själva metoden för att ta hand om det använda bränslet och hur olika forskningsresultat kan tolkas. Dessa frågor är utgångspunkt för årets kunskapslägesrapport.

I rapporten finns översikter av kunskapsläget om två alternativa tekniker för hantering av använt kärnbränsle. Slutförvaring i djupa borrhål beskrivs samt utvecklingen av framtida reaktorteknik m.m.

Kärnavfallsrådet (Statens råd för kärnavfallsfrågor) är en oberoende vetenskaplig kommitté som har i uppdrag att ge regeringen råd i frågor om kärnavfall och rivning av kärntekniska anläggningar. I februari varje år ger Kärnavfallsrådet sin självständiga bedömning av det aktuella läget inom kärnavfallsområdet. Bedömningen presenteras i form av en kunskapslägesrapport.

Syftet med rapporten är att uppmärksamma och beskriva frågor som Kärnavfallsrådet anser viktiga och att redogöra för rådets synpunkter i dessa.