Bläddra

av:

Kategorier: Miljövetenskap och miljöteknik Sanitetsteknik och kommunalteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk avfallshantering och kvittblivning
Trots forskning under flera årtionden om säker slutförvaring av använt kärnbränsle råder fortfarande vetenskaplig oenighet. Det gäller både själva metoden för att ta hand om det använda bränslet och hur olika forskningsresultat kan tolkas. Dessa frågor är utgångspunkt för årets kunskapslägesrapport. I rapporten finns…
Köp här

Isbn: 9789138240786

Utgivningsår: 20140306

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC