Bläddra

Kunskapsteori : en historisk och systematisk introduktion

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori
Köp här

Kunskapsteori : en historisk och systematisk introduktion

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori
Köp här
Många frågor om kunskap kan besvaras utan att vi behöver fundera på vad kunskap är. Detsamma gäller tvivel: i en majoritet av fall är vi överens om vad som är rimligt att tvivla på. Andra spörsmål är inte av den typen. Hur vet vi vad som verkligen är sant och vad som bara är en allmänt omfattad uppfattning? Förutsätter kunskap säkerhet? Är den i så fall ens möjlig? Undersökningar av kunskapens förutsättningar har sysselsatt filosofer alltsedan Platon. I en uppkopplad värld där fenomen som fake news och faktaresistens föranlett tal om en kunskapens kris har frågorna åter hamnat mitt i samhällsdebatten. Denna bok syftar till att ge en introduktion till kunskapsteorin för studerande på högskolenivå. Den förutsätter inte någon särskild akademisk bakgrund och vänder sig därmed även till en bredare allmänhet.