Bläddra

av: Arthur Schopenhauer

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori Filosofi: metafysik och ontologi
Världen som vilja och föreställning är Arthur Schopenhauers stora, filosofiska livsverk. Hans filosofi erbjuder en världsåskådning, ett sätt att betrakta tillvaron i dess helhet, utifrån en metafysisk grund. Hos honom kombineras västerländsk filosofi med österländsk mysticism. Världen är, för Schopenhauer, vilja och…
Köp här

Isbn: 9789173272568

Utgivningsår: 20200626

Utgivare: h:ström - Text & Kultur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Kritiskt tänkande – i teori och praktik förtydligar och problematiserar den slentrianmässiga uppmaningen till kritiskt tänkande och introducerar läsaren för tre kritiska förhållningssätt till information: det analytiska, det vetenskapliga och det källkritiska. Bokens nio författare ställer utmanande och klargörande…
Köp här

Isbn: 9789144113333

Utgivningsår: 20160916

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mats Benner, Sven Widmalm

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori
Kunskap finns överallt och ses i allmänhet som något gott, som en progressiv kraft i kampen mot sjukdomar, klimatförändringar och materiell knapphet. Men det finns också områden där kunskapen är omstridd och där den betraktas som en farlig resurs. Denna bok förmedlar breda perspektiv på kunskapen som en kraftfull…
Köp här

Isbn: 9789147096213

Utgivningsår: 20110217

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Henna Hasson, Ulrica von Thiele Schwarz

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Den medicinska professionen Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Idag förväntas alla använda evidensbaserade metoder. Men det är inte så lätt i praktiken och därför anpassas metoderna ofta. Vad händer då? Kan man lita på att insatserna är säkra och hjälper? Fungerar de kanske till och med bättre? Författarna reder ut vad evidens är och hur tillförlitlig kunskap kan tas fram.…
Köp här

Isbn: 9789127818187

Utgivningsår: 20170812

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Kerstin I. M. Holm

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori
Boken är viktig för kommande kunskapsteoretiska frågor. Hur kan läror som filosofi, psykologi, sociologi, påstå, att kunskap är en social konstruktion? Hur kan politiker, oberoende av färgschattering, reformera skola och arbetsliv efter lärandeparadigm samt ekonomiska begrepp, som kompetens. Och hur kan Sverige…
Köp här

Isbn: 9789180101257

Utgivningsår: 20200914

Utgivare: KHs Utbildningsverksamhet

Mediatyp: BC

av: Gunilla Klingberg, Ulrika Hallberg, Carl Martin Allwood, Mats Börjesson, Annika Capelán, Lotta Dellve, Febe Friberg, Kristina Göransson, Magnus Hakeberg, Åke Ingerman, Joakim Isaksson, Rickard Jonsson, Cecilia Larsdotter, Staffan Larsson, Maria Nyström, Jonas Ringström, Hans Thulesius, Ulla Wide, Joakim Öhlén

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Kvalitativa metoder helt enkelt! är en antologi skriven av kvalitativa forskare som var och en har lång och gedigen erfarenhet av just kvalitativ metod. I boken beskrivs exempelvis olika typer av intervjuer, fenomenologi, grundad teori, innehållsanalys och kvalitet i kvalitativ metod. Boken innehåller, steg för steg,…
Köp här

Isbn: 9789144142913

Utgivningsår: 20210413

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Erik J. Olsson

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori
Många frågor om kunskap kan besvaras utan att vi behöver fundera på vad kunskap är. Detsamma gäller tvivel: i en majoritet av fall är vi överens om vad som är rimligt att tvivla på. Andra spörsmål är inte av den typen. Hur vet vi vad som verkligen är sant och vad som bara är en allmänt omfattad uppfattning? Förutsätter…
Köp här

Isbn: 9789144153612

Utgivningsår: 20210630

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Kjell S. Johannessen

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori
I denna bok har den norske filosofen Kjell S. Johannessen ställt samman en serie essäer som belyser och vidareutvecklar det Wittgensteininspirerade begreppet praxis. Syftet är att presentera en adekvatare kunskapsteoretisk grund för analysen av yrkeskunnande än den som råder vid tekniska högskolor och det som erbjuds…
Köp här

Isbn: 9789186659240

Utgivningsår: 20210913

Utgivare: Dialoger Förlag & Metod

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174023497

Utgivningsår: 20050622

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

av: Ulf Bjereld, Marie Demker

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Vem ska ha rätten att avgöra vad som är sant och vad som är falskt? Hur kan alla medborgares rätt till kunskap garanteras? Och vilken auktoritet har kunskapen som grund för politiska beslut? Ulf Bjereld är professor i statsvetenskap. Marie Demker är professor i statsvetenskap och dekan vid humanistiska fakulteten, båda…
Köp här

Isbn: 9789177032250

Utgivningsår: 20201007

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Eddy Nehls

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori
Epistemologi – som är den filosofiska termen för studier av kunskapens teori – upplevs av många som svårt och till och med skrämmande. Det är olyckligt, eftersom förutsättningen för att kunna utveckla egen kunskap är att man förstår hur vetande fungerar. Genom att skaffa sig en egen uppfattning om vad man förväntas…
Köp här

Isbn: 9789144153377

Utgivningsår: 20220120

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
The history of knowledge is a dynamic field of research with bright prospects. In recent years it has been established as an exciting, forward-looking field internationally, with a strong presence in the Nordic countries. Forms of Knowledge is the first publication by the Lund Centre for the History of Knowledge…
Köp här

Isbn: 9789188909381

Utgivningsår: 20200221

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Marie Grice

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Education for sustainable development (ESD) raises critical questions regarding what knowledge should be taught and what the learning outcomes should be. The aim of this thesis is to explore epistemological, ethical and critical dimensions of ESD. There are two empirical sites. One is a transdisciplinary educational…
Köp här

Isbn: 9789179630874

Utgivningsår: 20220128

Utgivare: Acta Universitatis Gothoburgensis

Mediatyp: BC

av: Åsa Wikforss

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori
Finns det alternativa fakta? Är kunskap en social konstruktion? Kan något vara sant för mig men inte för dig, eller är sanning något objektivt? Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, undersöker det omdiskuterade fenomenet fakta- och kunskapsresistens från ett filosofiskt perspektiv. Hon diskuterar vad kunskap…
Köp här

Isbn: 9789188589682

Utgivningsår: 20200305

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BC

av: Britta Högberg

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk teori
Det talas ofta om vårt samhälles behov av kunskap, kvalitet och kompetens på olika områden. Men perspektivet på vad detta innebär är ibland väldigt snävt och därtill ofta frikopplat från reflektion över kunskapens samhälleliga och institutionella förutsättningar. En av kunskapspolitikens grundfrågor är ju vilken…
Köp här

Isbn: 9789171734761

Utgivningsår: 20160415

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Åsa Wikforss

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori
Finns det alternativa fakta? Är kunskap en social konstruktion? Kan något vara sant för mig men inte för dig, eller är sanning något objektivt? Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, undersöker det omdiskuterade fenomenet kunskapsresistens från ett filosofiskt perspektiv. Hon diskuterar vad kunskap är, vilka…
Köp här

Isbn: 9789188589668

Utgivningsår: 20200309

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

av: Johan Östling, Erling Sandmo, David Larsson Heidenblad, Anna Nilsson Hammar, Kari H. Nordberg, Anders Ahlbäck, Erik Bodensten, Kajsa Brilkman, Isak Hammar, Laura Hollsten, Susann Holmberg, Helge Jordheim, Camilla Ruud

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori
Historians have long been interested in knowledge – its nature and origin, and the circumstances under which it was created but it has only been in recent years that the history of knowledge has emerged as an academic field in its own right. In Circulation of Knowledge, a group of Nordic scholars explore a range…
Köp här

Isbn: 9789188661289

Utgivningsår: 20180101

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Markus Gabriel

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori Filosofi: metafysik och ontologi Populärfilosofi
Världen finns inte. Men det betyder inte att det inte finns något alls. Med mod att provocera, och förtjust användning av snillrika tankelekar och språklig underfundighet, visar filosofiprofessorn och tänkaren Markus Gabriel att det visserligen inte finns något som inte finns – men att världen också är…
Köp här

Isbn: 9789113060231

Utgivningsår: 20150121

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av: Michel Foucault

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori
Den gängse filosofin hävdar att subjektet och förnuftet måste få härska — i människans namn. Men blir den verkliga människan mindre mänsklig, om vi berövar den abstrakta människan hennes ställning som förklaringsfaktor till allting? Det är Foucaults fråga i detta klassiska arbete från 1969 som nu kommit i en…
Köp här

Isbn: 9789179242275

Utgivningsår: 20120109

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Mats Rosengren

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori
Vad betyder det att all kunskap som vi människor har alltifrån teoretiska insikter till praktiska färdigheter är just vår kunskap? Genom att vända på värderingen av termerna i den klassiska motsättningen mellan doxa – vad vi tror om världen och oss själva – och episteme hur det egentligen ligger till…
Köp här

Isbn: 9789186093051

Utgivningsår: 20080925

Utgivare: Retorikförlaget

Mediatyp: BC

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Hur ska vi förstå den omsorg som ägnas åt den enskilda individen i vårt moderna samhälle? Det sätt på vilket Michel Foucault närmar sig denna fråga i termer av maktutövning och styrning har under de senaste åren erhållit ett ökat intresse inom humaniora och samhällsvetenskap. Avsikten med detta samlingsverk är att…
Köp här

Isbn: 9789150619355

Utgivningsår: 20071123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

av: Paul Boghossian

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori
Under de senaste decennierna har en form av skepticism vad gäller möjligheten att uppnå objektiv kunskap fått fäste, både inom delar av universitetsvärlden och samhället i stort. Anti-objektivismen har sina rötter i fransk postmodern filosofi, men också i kunskapssociologi och radikala delar av vetenskaps­teorin. I en…
Köp här

Isbn: 9789187935008

Utgivningsår: 20160307

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BC

av: Åsa Wikforss

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori
Finns det alternativa fakta? Är kunskap en social konstruktion? Kan något vara sant för mig men inte för dig, eller är sanning något objektivt? Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, undersöker det omdiskuterade fenomenet fakta- och kunskapsresistens från ett filosofiskt perspektiv. Hon diskuterar vad kunskap…
Köp här

Isbn: 9789187935893

Utgivningsår: 20170915

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

av: Bengt Hägglund

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori
Fristående uppsatser med ett genomgående tema; kunskapsteori och metafysik i teologin.
Köp här

Isbn: 9789163382581

Utgivningsår: 20110415

Utgivare: Eget

Mediatyp: BC

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori
Praktisk kunskap är en oundgänglig, men ganska svårfångad, form av kunskap. För en forskare som vill utforska sin egen eller någon annans praktiska kunskap kan den upplevas SOM undflyende och svårartikulerad. Traditionella vetenskapliga metoder, skapade för att vara objektiva och repeterbara, faller ofta till föga. Så…
Köp här

Isbn: 9789188663832

Utgivningsår: 20191211

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BB

av: Ylwa Sjölin Wirling

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori
Philosophers have always taken an interest not only in what is actually the case, but in what is necessarily the case and what could possibly be the case. These are questions of modality. Epistemologists of modality enquire into how we can know what is necessary and what is possible. This dissertation concerns the…
Köp här

Isbn: 9789173469838

Utgivningsår: 20190208

Utgivare: Acta Universitatis Gothoburgensis

Mediatyp: BC

av: Gunnar Cardell

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Men vi kan också gå åt andra hållet och formulera idéer och visioner i ord som sätter våra kroppar i rörelse, förändrar verkligheten och ger oss nya upplevelser – vi kan gå från teori till empiri.  I den här boken förstärks vår vardagliga ordbro med ord från Trenätsteorin. Trenätsteorin är en syntes av bidrag från både…
Köp här

Isbn: 9789163950155

Utgivningsår: 20171211

Utgivare: Författares Bokmaskin

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171734365

Utgivningsår: 20141212

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC