Bläddra

Kvalitativa metoder helt enkelt!

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Köp här

Kvalitativa metoder helt enkelt!

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Köp här
Kvalitativa metoder helt enkelt! är en antologi skriven av kvalitativa forskare som var och en har lång och gedigen erfarenhet av just kvalitativ metod. I boken beskrivs exempelvis olika typer av intervjuer, fenomenologi, grundad teori, innehållsanalys och kvalitet i kvalitativ metod. Boken innehåller, steg för steg, handledning i olika kvalitativa metoder och vänder sig till dig som står inför ett uppsatsarbete. Boken handleder dig i allt från vilka frågeställningar som lämpar sig för vilka kvalitativa riktningar, hur man steg för steg samlar in och analyserar data samt hur man skriver en kvalitativ uppsats. Kvalitativa metoder helt enkelt! vänder sig till studerande och doktorander i socialt arbete, sociologi, psykologi, pedagogik, lärarutbildningar samt utbildningar på alla nivåer inom medicin,vård och odontologi.