Bläddra

Kyrkoherdeuppdraget : Ett möjligt, meningsfullt och hållbart uppdrag?

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management

Kyrkoherdeuppdraget : Ett möjligt, meningsfullt och hållbart uppdrag?

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Är det ett omöjligt uppdrag att vara kyrkoherde i Svenska kyrkan? 

Kyrkoherden ska ansvara för den dagliga verksamheten och medarbetarna som driver den. Kyrkoherden är ledamot i kyrkorådet, som samtidigt är hens arbetsgivare. Kyrkoherden ska vara organisatorisk ledare för sin mångfacetterade personalgrupp och andlig herde för sin församling. Allt detta i en organisation som står inför stora utmaningar, i ett samhälle som alltmer sällan talar om tro. 

Rapporter om sjukskrivningar och konflikter dominerar ofta debatten. Och det finns lägen då man verkligen måste kliva av och värna om den egna hälsan. Men författarna till denna bok ville erbjuda ett annat narrativ: att det är möjligt och meningsfullt att vara kyrkoherde – på ett hållbart sätt. 

De bad tretton kyrkoherdar att skriva sina personliga berättelser. Varje kyrkoherde har formulerat tre nyckelfaktorer som varit avgörande för dem i sin roll. Biskop Åsa Nyström, med lång erfarenhet av att utbilda kyrkoherdar, reflekterar därefter kring de personliga berättelserna. Boken Kyrkoherdeuppdraget – ett möjligt, meningsfullt och hållbart uppdrag presenterar också några specialskrivna texter: bibelstudium kring herdeskapet, kyrkoherdeuppdraget i ett historiskt sammanhang, vikten att vårda sig själv och hitta andrum i en hektisk tillvaro. Boken erbjuder också reflektioner kring entreprenörskap och om relationen mellan kyrkoherde och kyrkoråd. 

Bokens redaktörer Peter Andreasson och Maria Åkerström är kyrkoherdar med lång erfarenhet av organisationsutveckling och ledarskap.