Bläddra

Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning : hyresnämndens praxis

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning : hyresnämndens praxis

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

När får en hyresgäst hyra ut sin lokal eller bostad i andra hand? I vilka fall tillåts ett lägenhetsbyte när hyresgästen genom bytet får en väsentligt förbättrad boendestandard? När kan en bostadsrättsförening vägra samtycke till en andrahandsuthyrning?

Denna fjärde upplaga av Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning innehåller en omfattande analys av aktuell praxis i hyresnämnderna. Över 250 beslut från landets åtta hyresnämnder sammanfattas och kommenteras. Besluten avser lägenhetsbyten (hyresrätt) och andrahandsuthyrning (hyresrätt och bostadsrätt). Numera får hyresnämnden tillåta att dessa beslut överklagas till Svea hovrätt om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen. Samtliga sådana avgöranden från hovrätten refereras i boken. Även hyresnämndernas och hovrättens verksamhet, bevisbördefrågor samt uppsägning av hyresavtal behandlas.

Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning vänder sig till hyresnämnder, hyresvärdar, hyresgäster, bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningar.