Bläddra

Lära äldre IT : en handledarhandbok

Kategorier: Informationsteknik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Köp här

Lära äldre IT : en handledarhandbok

Kategorier: Informationsteknik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Köp här
Detta är ingen kokbok med lösningar på olika tekniska dataproblem. En sådan skulle bli alltför omfattande och inom kort bli helt inaktuell. Denna handbok handlar mer om konsten att leda och lära ut, enskilt och i grupp. En god handledare förmedlar faktakunskap och erfarenhetskunskap, lär ut och skapar förutsättningar för att det som lärs ut också lärs in av deltagarna. Ibland kan deltagarna dessutom behöva lära av och lära om. Ledar-/lärarskapet handlar således i hög grad om pedagogik och psykologi. I bokens senare del beskrivs kunskapsområden som en handledare i IT-frågor kan behöva känna till. Förvisso går det att lära äldre IT om man har IT-kunskaper och en stor portion tid, tålamod och sunt förnuft. Denna bok är till för den som vill optimera sin ledar-/lärarinsats och därmed också själv få ut mer av undervisningssituationerna. När det man gör verkligen går in hos de äldre blir det roligare att leda och handleda. Nöjda hjälpsökande seniorer får en att må bra.