Bläddra

Lära för livet : Nonviolent Communication i skolan, för bättre resultat, färre konflikter och fördjupade relationer

Kategorier: Interpersonal communication & skills Pedagogik Pedagogisk metodik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Köp här

Lära för livet : Nonviolent Communication i skolan, för bättre resultat, färre konflikter och fördjupade relationer

Kategorier: Interpersonal communication & skills Pedagogik Pedagogisk metodik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Köp här
När elever älskar att studera och lärare älskar att undervisa Hur skapas acceptans och respekt i klassrummet? Hur sätter vi upp regler för samvaron i skolan och hur ser vi till att de följs? Hur kan lärare stå upp för viktiga värden utan att döma de som står för något annat? Vilken sorts stöd behöver elever få för att lära utifrån inre motivation? Marshall Rosenberg beskriver hur Nonviolent Communication bidrar till att skapa respektfulla relationer mellan elever, föräldrar, lärare och annan skolpersonal. Även om situationer och villkor varierar mellan kulturer och skolor, behöver vi hantera och lösa liknande problem om vi vill skapa en skola som ger möjlighet att lära för livet. Den här boken ger inspiration och kunskap om hur vi kan: Öka elevers intresse av att lära Skapa en trygg och stödjande atmosfär för inlärning Ge näring åt emotionell intelligens, social kompetens, respekt och medkänsla Förebygga och hantera konflikter, samt trappa ner våld Uppleva glädjen i att undervisa motiverade elever Skapa effektiva och meningsfulla samarbeten Marshall B. Rosenberg, Ph.D är mannen bakom NVC och författare till bästsäljaren Nonviolent Communication ett språk för livet, utgiven på fler än 30 språk.