Bläddra

Lärande lek i förskoleklass

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Lärande lek i förskoleklass

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
När leken och lärandet får gå hand i hand blir barnen nyfikna och aktiva i sitt eget lärande. I Lärande lek i förskoleklass får man följa förskoleklasslärarna Annika Andréasson och Birgit Allard under ett läsår där barn och lärare arbetar mot målen genom att exempelvis lösa korsord, leka sjukhus eller ha en egen omröstning i Melodifestivalen.
Det handlar om att utgå från varje barns erfarenheter, kunskaper och funderingar och att visa tilltro till deras förmåga. Om att skapa goda relationer och en miljö som uppmuntrar samspel, förklarar Annika Andréasson och Birgit Allard. Med många exempel kopplade till forskning visar de hur barnen i deras förskoleklasser blir nyfikna, motiverade och intresserade av att lära sig nya saker. På så sätt läggs grunden till en livslång lust att lära.

Innehåll
Förord
Om synen på utveckling
Förskoleklassens uppdrag
Välkomna till skolan
Skapa ett positivt klimat
Fantasilek och sagor utvecklar språket
Miljöer för lärande lek och utveckling
Talat och skrivet språk går hand i hand
Struktur, tydlighet och rutiner
Relationen mellan lek och lärande
Tala, skriva och läsa för språkets skull
Meningsskapande i alla sammanhang
Demokrati, delaktighet och inflytande
En verksamhet efter barnens intressen
Digitala verktyg som hjälp att nå målen
Samling som inspirerar till lek
Kartläggning för utvärdering
Övergångar till och från förskoleklassen
Efterord
Litteratur
Bonusmaterial