Bläddra

Lärare & elev : rättsliga aspekter och etiska dilemman

Kategorier: Juridik Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildning: administration och organisation Utbildningslagar
Köp här

Lärare & elev : rättsliga aspekter och etiska dilemman

Kategorier: Juridik Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildning: administration och organisation Utbildningslagar
Köp här

LÄRARE & ELEV, en bok inom det skoljuridiska området fokuserar på mötet mellan lärare och elev och vilka rättsliga aspekter – ofta förknippade med etiska dilemman – som detta kan aktualisera. Tanken är att lära sig se dessa aspekter och dilemman i vardagliga situationer för att på så sätt kunna parera ett antal s.k. blindskär i yrkesrollen som lärare.

Några exempel kan ges:

  • En elev stör genom mobilprat och du tar hans mobil. Finns det befogenhet att göra det och kan åtgärden vara rimlig?
  • En elev kommer iförd slöja och du kräver att slöjan ska av i samband med gymnastik. Vad får du och får inte göra och varför?
  • En elev eller ett barn slår någon annan och du ingriper eller ”blundar” och ser bort. Vilka är dina skyldigheter och befogenheter som lärare i detta avseende?
  • En elev vägrar vara med på avslutning i kyrkan eller i ett julspel och du kräver att han berättar varför. Är ditt agerande korrekt?
  • En elev har skrivit kränkande om andra elever i en skoltidning eller på en skolblogg och du förbjuder henne att skriva mer. Får du göra så?