Bläddra

Lärares liv och arbete i ett genusperspektiv

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Lärares liv och arbete i ett genusperspektiv

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
I denna bok, som bygger på intervjuer med kvinnliga lärare, är lärarens situation i fokus. Den handlar om hur man som lärare påverkas av de normer och föreställningar som präglar skolan och dess verksamhet.

Läs mer
Beskrivningarna i boken är utgångspunkten för en diskussion om vad kön och genus kan betyda i lärares vardag, i vardagens rutiner och i det som vi gör gång på gång utan att ifrågasätta eller reflektera över det. Centrala frågor är: Vad betyder kön och genus i kontakt med elever, föräldrar och kollegor? Hur påverkas man som lärare av erfarenheter som förälder och vice versa? Vad betyder kön och genus för lärares makt, auktoritet och status i skola och samhälle?

Om författarna
Eva Gannerud är fil.dr i pedagogik och verksam som forskare och lärare vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.