Bläddra

Lärares relationskompetens : vad är det? – hur kan den utvecklas?

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation

Lärares relationskompetens : vad är det? – hur kan den utvecklas?

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här
Relationskompetens är en central kompetens inom många yrken där man arbetar med människor. Denna kompetens behövs för att verksamhetens kvalitet ska bli god och för att målen ska uppnås, men även för att goda relationer är värdefulla i sig. Inom skolans värld visar studier att lärares relationskompetens är av avgörande betydelse för att främja elevers lärande och utveckling. I boken presenterar därför författaren teoretiska begrepp och forskning i syfte att bidra med ny kunskap om vad relationskompetens är och hur den kan utvecklas.

Läs mer
Lärares relationskompetens vänder sig främst till blivande och yrkesverksamma lärare, men även till andra professioner som dagligen bygger relationer med andra människor.

Om författarna
Jonas Aspelin är fil. dr i sociologi och professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad. Han har under ett tjugotal år forskat och skrivit en mängd böcker och artiklar om ämnet.