Bläddra

Läromedel – det fria valet? – Om lärares användning av läromedel

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Läromedel – det fria valet? – Om lärares användning av läromedel

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Användning av läromedel kan tyckas som en självklarhet för lärare och elever som är mitt i det, men ingenting är egentligen självklart när man granskar det närmare. Vad menas egentligen med läromedel? Vilka slags läromedel används i undervisningsprocessen?

Läs mer
Tänk att en så naturlig del av läraryrket är så komplext och spännande. Komplext, därför att läromedel så tätt hör samman med exempelvis arbetsmetoder, lärande, individuella behov, traditioner, teknisk utveckling, lokala resurser och förutsättningar. Spännande, därför att läromedelsanvändning är just komplext och ger många möjligheter till diskussioner utifrån olika perspektiv!
Boken bygger på en hermeneutisk studie av läromedelsanvändning i skolår 4-5. Teori och praktik vävs samman när klassrumsobservationer och lärarintervjuer tolkas. Boken vänder sig till lärarstudenter och till verksamma inom utbildningsområdet. Den kan användas som diskussionsunderlag och som kurslitteratur. Avsikten är att läsaren ska få en ökad kompetens i att problematisera och diskutera läromedel utifrån olika perspektiv.

Om författarna
Ingela Korsell är grundskollärare för 1-7 och doktorand i utbildningsvetenskap med inriktning didaktik vid Örebro universitet.