Bläddra

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
ERSÄTTS AV SENARE UPPLAGA - SE RELATERADE PRODUKTER, till höger.Obs! Upplagan innehåller inte kinesiska inom ämnet moderna språk eller de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib inom ämnet modersmål. En ny upplaga med dessa förändringar införda beräknas komma från tryck i november 2015. Preliminära beställningsuppgifter finns till höger under Relaterade produkter.

Läroplan för grundskolan.

Den samlade läroplanen innehåller tre delar:
1. Skolans värdegrund och uppdrag
Denna del är i princip likalydande för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Gäller även för förskoleklassen och fritidshemmet.
2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
I den andra delen anges övergripande mål och riktlinjer för utbildningen under rubrikerna
  • Normer och värden
  • Kunskaper
  • Elevens ansvar och inflytande
  • Skola och hem
  • Övergång och samverkan
  • Skolan och omvärlden
  • Bedömning och betyg
  • Rektorns ansvar
3. Kursplaner och kunskapskrav
I den tredje delen finns de kursplaner och kunskapskrav som gäller för respektive skolform. Kursplanerna innehåller ämnets syfte och centrala innehåll. De inleds med motiven till varför ämnet finns i respektive skolform. Därefter anges syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet.
I det centrala innehållet anges vad som ska behandlas i undervisningen. Utformningen lämnar utrymme för läraren att göra egna fördjupningar eller tillägg.
Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.

Denna utgåva skiljer sig inte innehållsmässigt från tidigare tryck, men är trådbunden istället för limbunden.