Bläddra

Läs in! Lässtrategier

Kategorier: Språk och lingvistik

Läs in! Lässtrategier

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Läs in! Lässtrategier är en övningsbok för den läsovane som önskar förbättra sina lässtrategier och vill öva läsförståelse. Målgruppen är elever i svenska samt svenska som andraspråk, men även vuxna kan ha nytta av materialet. Lämplig för självstudier.Läs in! Lässtrategier är en övningsbok för den läsovane som önskar förbättra sina lässtrategier och vill öva läsförståelse. Målgruppen är elever i svenska samt svenska som andraspråk, men även vuxna kan ha nytta av materialet. Lämplig för självstudier.

Läs mer
Läs in är skriven för att det ska bli lättare för både elever och lärare att se vad den enskilda eleven behöver träna. Många lässvaga elever har dåliga erfarenheter från skolan. När de äntligen får veta vad just de ska träna på är det lättare och roligare för dem att ta ansvar för sin egen lästräning.
Boken består av två delar. I del ett får eleven läsa om anledningar till varför läsningen kanske inte fungerar och sedan göra övningar baserade på detta: t.ex. avkodning, arbetsminne.
I del två tränar de upp sin läsning med olika typer av lättsamma kortare texter, varvade med inferensfrågor (slutledningsfrågor). Detta ger eleverna nytt självförtroende i sin läsning och skapar läslust.

Om författarna
Lena Bosund har även skrivit Skriv ut! Liten författarskola samt Lättlärt - en handbok i studieteknik för inlärare med läs- och skrivsvårigheter.