Bläddra

Läs Stopp Tänk Läsförståelse B

Kategorier: Språk och lingvistik

Läs Stopp Tänk Läsförståelse B

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Läs! Stopp! Tänk! tränar eleven i strategier som erfarna läsare använder medan de läser.
Böckerna innehåller berättelser och sakprosatexter – texttyper som eleven möter inom skolans alla ämnesområden.
Inför läsningen av varje text får eleven ett fokus inför läsningen, en uppgift, en strategi eller något att tänka på under läsningen. Texten följs upp med frågor som är är avsedda att stimulera och utveckla strategier för läsförståelse. A-boken vänder sig till elever i årskurs 2 och B-boken till elever i årskurs 3.

Läs mer
Pedagogiska tankar
Inför läsningen får eleven ett läsfokus, något att fokusera på under läsningen. Detta läsfokus följs upp efter läsningen, och utifrån olika frågetyper tränas lässtrategier.
Komponenter
En bok/årskurs med texter och tillhörande övningar.
Innehåll
Texter av olika texttyper, berättande och sakprosa, med tillhörande övningar.

Om författarna
Görel Hydén har en mångårig erfarenhet både som lärare och som läromedelsförfattare.