Bläddra

Lean är bara ett namn : maximera kundnyttan och minimera resursslöseriet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning

Lean är bara ett namn : maximera kundnyttan och minimera resursslöseriet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
Köp här
Lean går ut på att maximera kundnyttan och samtidigt minimera resursslöseriet. För att uppnå detta måste man organisera verksamhetens resurser kring kundens behov och flöde, i stället för att ensidigt fokusera på hur resurserna utnyttjas. Det är först då man hittar smarta lösningar, utanför de gamla invanda mönstren, som till exempel att dela ett päron horisontellt.

Läs mer
– Varför delade du päronet horisontellt när du skulle dela det i två delar? Ett päron delar man ju vertikalt!
– Men, om jag delar det så här blir det mindre snittyta på den delen som ligger kvar ute i köket och kan bli brun.
Lean går ut på att maximera kundnyttan och samtidigt minimera resursslöseriet. För att uppnå detta måste man organisera verksamhetens resurser kring kundens behov och flöde, i stället för att ensidigt fokusera på hur resurserna utnyttjas. Det är först då man hittar smarta lösningar, utanför de gamla invanda mönstren, som till exempel att dela ett päron horisontellt.
Med Lean är bara ett namn vill Åsa Meland inspirera fler till att arbeta lean genom att enkelt och konkret tydliggöra hur man kan planera, genomföra eller vitalisera ett leanarbete. Målgruppen är chefer och ledare, men även alla de medarbetare som måste vara involverade för att förbättringsarbetet ska bli framgångsrikt.
Boken inleds med att förklara bakgrunden till konceptet lean för att sedan beskriva hur det praktiska arbetet kan bedrivas. Begrepp som Toyotamodellen, PDCA-cykeln och kaizen förklaras och konkretiseras på ett lättbegripligt sätt med syftet att förenkla det praktiska genomförandet av konceptet.

Om författarna
Åsa Meland har lång erfarenhet av att arbeta med organisationsutveckling och förändringsledning däribland kaizen och lean. Hon har arbetet med stora och små företag, offentliga förvaltningar och privata företag. Hennes styrka är implementering, att införa, förverkliga och levandegöra förbättringsinsatser i verksamheten. Det här är hennes tredje bok i ämnet.