Bläddra

Lean för effektiv kommunikation, en femstegsmodell för långsiktigt språkarb

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Industrier och branscher Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen Språk och lingvistik

Lean för effektiv kommunikation, en femstegsmodell för långsiktigt språkarb

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Industrier och branscher Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen Språk och lingvistik
Köp här
Lean för effektiv kommunikation presenterar en femstegsmodell för språkarbete som bygger på lean och de principer som används i Toyotas bilproduktion. Syftet med principerna är att bygga in kvalitet tidigt i arbetsprocesser genom att arbeta med ständiga förbättringar. I lean utgår man alltid från mottagarens behov, och målet är att maximera kundnyttan. Numera används lean inom en stor mängd företag världen över, inom såväl industri- som tjänsteproduktion, för att införa förbättringar i verksamheten. I Sverige arbetar även flera myndigheter med lean. Som vi ska se fungerar principerna även på kommunikations- och språkarbete. I den första delen av boken berättar författaren om lean, vad det är och hur det har utvecklats. Det börjar redan på 1930-talet med historien om Toyota och en biltillverkning som då inte var särskilt framgångsrik. Toyotas produktionssystem har sedan dess inspirerat många, både forskare och företag världen över. I första delen kan du också läsa om en modell som bygger på Toyotas arbete som kallas 4P-modellen. Den har i sin tur inspirerat mig i utvecklingen av femstegsmodellen. I den andra delen av boken argumenterar författaren för varför femstegsmodellen behövs. Argumenten är främst tre: ? Arbete med kommunikation och språkvård lönar sig. Trots att effektiv kommunikation och ett tydligt språk innebär stora besparingar, har språkvård nästan alltid låg status. Femstegsmodellen är ett sätt att höja statusen på språkvård och språkarbete. ? Språkvårdare behöver en modell. De problem som språkvårdare möter i sitt arbete är ofta likartade. En modell som hjälper till att lösa de problemen skulle vara till god hjälp. ? Lean är en beprövad metod. Många organisationer arbetar redan i dag framgångsrikt med lean i sin verksamhetsutveckling. Varför inte använda samma metod på kommunikations- och språkarbetet? I den tredje delen av boken presenteras slutligen själva femstegsmodellen, först i en kort översikt och därefter steg för steg med ett exempel på tillämpning. I slutet av delen finns ytterligare två exempel på hur modellen tillämpas i två traditionella språkuppdrag.