Bläddra

Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Lärare Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här

Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Lärare Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här
Denne boka handler om lærerens ledelse i klasserommet og den interaksjonen som foregår mellom lærere og elever. I første del fokuseres det på hvordan lærer-elev-interaksjoner på ulike måter fremmer elevenes motivasjon og deres sosiale og faglige læring. I bokas andre del vises det hvordan skolen som organisasjon kan støtte lærernes arbeid med å utvikle god klasseromspraksis. Slik presenterer boka ny kunnskap både om ledelse i klasserommet, klasseromsinteraksjoner, undervisningskvalitet og om hvordan skolen som organisasjon kan støtte en god ledelse i klasserommene. Forfatterne sammenstiller teori og forsking og tar utgangspunkt i ny kunnskap utviklet gjennom forskingsprosjektet Classroom Interaction for Enhanced Student Learning (CIESL) som dreier seg om forskning på undervisningskvalitet, klasseromsinteraksjon, ledelse i klasserommet og profesjonell utvikling. Deres funn blir satt sammen med teori og tidligere forsking på feltet, og disse danner igjen grunnlag for drøftinger av praksisutøvelse i klasserommet og videreutvikling av praksis og mer forsking. Boka er viktig for utdanningsforskere, masterstudenter, skoleledere, lærere og andre som er interessert i skole og utdanning.