Bläddra

Lek på allvar : en spännande utmaning

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Lek på allvar : en spännande utmaning

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Huvudsyftet med denna bok är att de som arbetar med barn bör ta barns lek på allvar. Men leken är komplex och man behöver förhålla sig till den på flera olika sätt. I boken diskuteras lekens egenvärde för barn, varför lek är viktig och barns lek som centralt kunskapsområde för pedagogen, i relation till nyare synsätt på barn och barndom.

Läs mer
Förskolan som arena för lärande fördjupas i ljuset av ett helhetsperspektiv på omsorg, lek och lärande i ett bildningsperspektiv. Detta skapar spännande utmaningar när det gäller grundsyn och hur man organiserar verksamheten.
Boken riktar sig främst till blivande och yrkesverksamma förskollärare och fritidspedagoger.

Om författarna
Ole Fredrik Lillemyr är professor i pedagogik vid Dronning Mauds Minne, högskolan för förskollärarutbildning i Trondheim. Han har bedrivit skol- och förskoleforskning och undervisat i grundskola, högskola och vid universitet.