Bläddra

Leva med fler barn

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Råd till föräldrar

Leva med fler barn

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Råd till föräldrar
Köp här

Stöd och information för flerbarnsfamiljer.

Att leva med fler barn är fantastiskt roligt och lärorikt, men faktiskt också svårt. Det är en stor omställning att bli fler i familjen, både för barn och föräldrar, och det kan finnas många frågor och funderingar. Hur blir det för barnet att få syskon? Hur ska man räcka till? Kan man som förälder älska ett till barn lika mycket? Hur ska man hinna med barnen, sig själv och relationen med den andra föräldern? Och hur får man ihop bonusfamiljen?

Författarna resonerar kring de här frågorna, och många fler, utifrån gedigen kunskap från sina olika professioner inom barnhälsovården. I boken hittar du också intervjuer med flerbarnsfamiljer och vanliga funderingar som föräldrar har.

Leva med fler barn är en fortsättning på den klassiska boken Leva med barn och är tänkt som ett stöd när familjen växer och frågeställningarna förändras. Boken utgår från barnets behov och rättigheter och är ett tryggt stöd när familjen växer.

I denna andra upplaga är innehållet genomgående uppdaterat och aktualiserat. Boken har ny form, nya foton och nytt omslag.

Författare är Marie Köhler, barnläkare, Antonia Reuter, psykolog och Johanna Tell, filosofie doktor i tillämpad hälsoteknik, universitetslektor och distriktssköterska. Med sina tre olika professioner inom barnhälsovården bidrar de med gedigen kunskap från sina områden.