Bläddra

Leva som föräldrar : om relationen till partnern, familjen och ursprungsfamiljen

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Råd till föräldrar

Leva som föräldrar : om relationen till partnern, familjen och ursprungsfamiljen

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Råd till föräldrar
Köp här

Vad innebär det att vara förälder? Hur blir man en familj? Hur kan man värna om parrelationen och föräldraskapet samtidigt? Boken Leva som föräldrar är tänkt som en kontrast till de senaste årtiondenas myt om det perfekta föräldraskapet och den lyckliga familjen; en myt som bidrar till att föräldrar inte delar bekymmer och funderingar om föräldraskap och familj. Man vill inte utåt sett visa upp bekymmer eller svårigheter i sitt föräldraskap, vilket medför att man som förälder kan känna sig ensam och misslyckad när de egna upplevelserna inte motsvarar förväntningarna.

En annan stor utmaning i familjebygget är att förhålla sig till sin egen ursprungsfamilj, vad man har med sig i bagaget och hur man hanterar insyn och påverkan från den äldre generationen. Hur kan man skapa sin egen familj med egna traditioner?
Boken är kryddad med många exempel som skapar igenkänning och genom att inte komma med färdiga svar eller pekpinnar får läsaren möjlighet att fundera hur man själv skulle agera i olika situationer. Innehållet riktar sig till såväl män som kvinnor och utgår från att föräldrar, oavsett kön, är lika viktiga för sitt barn.

Om författaren
Madeleine Cocozza är socionom, leg. psykoterapeut, med. dr och författare. Hon har under 25 år arbetat på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping och gett ut två böcker: Familjebygget – ritningen som hjälper dig att förstå och bygga en familj och Barn far illa – en analys av bristerna i samhällets familjebygge. Hon arbetar i dag som studierektor och lektor på Linköpings universitet och ansvarar för psykterapiprogrammet inriktning familj.  Hon arbetar även på sin privata psykoterapimottagning i Linköping.