Bläddra

Levnadsvanearbete i en MOHO-kontext : tillämpning av model of human occupation

Kategorier: Arbetsterapi Folkhälsa och personlig hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Samhällsmedicin och preventiv medicin

Levnadsvanearbete i en MOHO-kontext : tillämpning av model of human occupation

Kategorier: Arbetsterapi Folkhälsa och personlig hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Samhällsmedicin och preventiv medicin
I Levnadsvanearbete i en MOHO-kontext beskrivs hur arbetsterapeuter kan arbeta utifrån Model of Human Occupation (MOHO) med framför ­allt ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Praxis har visat att det är dessa två levnadsvanor arbetsterapeuter arbetar mest med i syfte att förebygga och behandla sjukdom.

Det finns ett tydligt samband mellan levnadsvanor och hälsa både på individnivå och på samhällsnivå. Genom att bygga sitt arbete på MOHO får arbetsterapeuten stöd i att arbeta utifrån ett aktivitetsperspektiv, att ha ett holistiskt synsätt och att arbeta personcentrerat. Det är personens uppfattning om sitt görande som står i centrum. Modellen ger vidare arbets­terapeuten stöd i att arbeta systematiskt, den ger en logisk grund för målformulering och val av interventioner samt stödjer en evidens­baserad praxis.

Boken innehåller ett flertal exempel på praktiska tillämpningar. Tillämpningar som har sin grund i ett flertal prövningar av levnadsvanearbete inom arbetsterapi inom ramen för Socialstyrelsens satsning för implementering av de nationella riktlinjerna ”Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, Stöd för styrning och ledning”.

Levnadsvanearbete i en MOHO-kontext riktar sig till studerande och yrkes­verksamma inom arbetsterapi och kan även användas av andra som arbetar med prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor.