Bläddra

Liber Läs Lästräna B bok 2

Kategorier: Språk och lingvistik

Liber Läs Lästräna B bok 2

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

I Lästräna B bok 2 får eleven träna på kopplingen mellan språkljud och bokstäver parallellt med fonologisk medvetenhet samt bokstavsformer. B-böckerna är i första hand avsedda för årskurs 1.

Bokstäver som tränas i bok 2 är K F Å B Ö H – U G J Y D P – X C Z W Q.

Vi rekommenderar att arbeta med Lästräna B bok 1 under höstterminen och Lästräna B bok 2 under vårterminen i årskurs 1.

Lästräna B bok 1 tränar bokstäverna O S L A R M – I E N V T Ä

Lästräna B bok 2 tränar bokstäverna K F Å B Ö H – U G J Y D P – X C Z W Q

Om serien

Liber Läs ger dig som lärare det allra bästa stödet i din läs- och skrivundervisning utifrån den senaste forskningen.
För att göra det tydligt för eleverna och för dig som undervisar, tränar varje del i serien olika förmågor inom läs- och skrivutvecklingen, vilket ger ett tydligt fokus och fördjupade kunskaper.

Materialet är inkluderande oavsett nivå och förkunskaper, med en tydlig struktur och enkelhet som bidrar till en förbättrad läs- och skrivinlärning. Liber Läs är uppbyggd utifrån teorin The Simple View of Reading som handlar om att elever behöver behärska både den tekniska avkodningen och innehållet i språket för att förstå det den läser.

Serien Liber Läs innehåller följande delar

I Lästräna får du en Lärarhandledning med lektionsupplägg och elevböcker som tränar kopplingen mellan språkljud och bokstäver parallellt med fonologisk medvetenhet och sammanljudning.

I Första Läseboken får eleverna utveckla läsflyt genom upprepad läsning. Det är en metod som har starkt stöd i forskningen.

Läslust ger dig som lärare en Lärarhandledning med lektionsupplägg och förslag till arbetet med att ge eleverna en fördjupad förståelse för innehållet i olika texttyper. Eleverna har varsin elevbok där de tränar olika lässtrategier för att förstå det de läser.

Ordkunskap är en serie lärarböcker som fokuserar på att stärka det viktiga ordförrådet, med lektionsupplägg och elevmaterial/kopieringsunderlag för enskilda elevövningar.

I Språklära får eleverna träna på språkets struktur.

I Liber Lärare får du tillgång till undervisningsmaterial digitalt: arbetsbok, lärarhandledning, kopieringsunderlag, bilder mm.