Bläddra

Libers lag- och avtalstexter i skolans juridik

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar

Libers lag- och avtalstexter i skolans juridik

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Köp här
Den här lagtextsamlingen omfattar ett mycket stort antal författningar – inte bara inom den specifika skoljuridiken utan också inom andra rättsområden som berör skolans och förskolans verksamheter. Den är avsedd att vara praktiskt taget heltäckande för det behov av tillgång till författningstext som finns hos yrkesverksamma inom skolområdet. Förutom den nya skollagen (2010:800) och författningar som har direkt anknytning till den, inkluderas t.ex. offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen, lagen om offentlig upphandling, socialtjänstlagen, skadeståndslagen och delar av föräldrabalken och brottsbalken.

Läs mer
I redaktionen har ingått Peter Skoglund (huvudred.), Annika Staaf och Lars Zanderin. Andreas La Torre Ek har svarat för det praktiska arbetet med att ta fram de aktuella författningarna.
Boken är uppdaterad till gällande författningstexter i oktober 2012.
Boken är under omarbetning. Under tiden hittar du uppdateringar att ladda ner på www.liber.se.

Om författarna
Peter Skoglund är universitetslärare vid Linnéuniversitetet, där han bl.a. är ansvarig för den juridiska delkursen inom rektorsprogrammet. Sedan många är han särskild ledamot i mål om laglighetsprövning – tidigare vid Länsrätten i Kalmar län och numera vid Förvaltningsrätten i Växjö.
Annika Staaf är jur. kand. och fil. dr i rättssociologi samt universitetslektor på enheten för socialt arbete vid Malmö Högskola. Hon har skrivit flera läroböcker och artiklar i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt, mänskliga rättigheter och kriminalvårdsrätt.
Lars Zanderin är fil. lic. i statsvetenskap, fil. dr i rättssociologi och universitetslektor i politologi (em.) vid Institutionen för samhällsvetenskaper vid Linnéuniversitetet. Han är också som seniorforskare knuten till enheten för rättssociologi vid Lunds Universitet. Han har skrivit ett flertal böcker i arbetsmiljörätt, arbetsrätt, förvaltning och mänskliga rättigheter.
Andreas La Torre Ek är jur. kand.