Bläddra

Libers Språklära 4-6

Kategorier: Språk och lingvistik

Libers Språklära 4-6

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Libers Språklära 4-6
En arbetsbok för mellanstadiet där eleverna tränar språkets struktur. Till varje språkligt moment i arbetsboken finns digitala övningar där eleverna kan träna mer på momentet. Genom roliga övningar utvecklar eleverna sin förståelse för hur det svenska språket är uppbyggt och lär sig att använda språket på rätt sätt i rätt situation.

Libers Språklära 4-6 är en stadiebok indelad i tre delar, tänkta att använda under mellanstadietiden.