Bläddra

Lisa : ett liv

Kategorier: Att hantera död och sorg Att hantera personliga problem Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling
Köp här

Lisa : ett liv

Kategorier: Att hantera död och sorg Att hantera personliga problem Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling
Köp här
Boken beskriver barndomen, ungdomen och vuxenlivet för en kvinna som hade en problematik som bottnade inom autismspektrat och där den psykiatriska vården saknade förmågan att komma till hjälp. Det är en bok som avser att öka förståelsen för dem som inte passar in och vill öppna upp en diskussion om hur vården skall bemöta och behandla sina svåraste patienter och hur den ska kommunisera med anhöriga och ge dem uppskattning för deras insatser.