Bläddra

Liten handbok för alternativa tänkare : Inklusive en samhällspolitisk ordbok

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Liten handbok för alternativa tänkare : Inklusive en samhällspolitisk ordbok

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Köp här
Författaren gör i denna bok en kritisk analys av några av de idéströmningar som präglar mycket av dagens politik och samhällsdebatt såsom postmodern identitetspolitik, centralistiska principer för politisk maktutövning med ett minimalt folkligt och lokalt inflytande, ”deplattformering” och ett primitivt kvoteringstänkande utifrån kön eller etnicitet. Dessutom erbjuds en frihetlig humanistisk etik som grund för en sund journalistik och samhällskritik. Till detta bidrar också den unika samhällspolitiska ordboken – eller näst intill encyklopedin – över vår tids olika idéer och begrepp i samhällsdebatten. (4:e reviderade upplagan.)