Bläddra

Lönehandboken

Kategorier: Anställningskontrakt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden

Lönehandboken

Kategorier: Anställningskontrakt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
LÖNEHANDBOKEN är en komplett handbok för dig som arbetar med löne- och Personaladministration. Mängder av arbetsmoment illustreras i utförliga exempel. Malldokument och lathundar kan laddas hem från bokens webbplats.
Det heltäckande innehållet och den praktiskt inriktade framställningen gör boken till ett perfekt arbetsredskap för alla som arbetar med löne- och personaladministration.

Ur innehållet:
Löneberäkning
Avtalsförsäkringar
Ledigheter och annan frånvaro
Fåmansföretag, fåmanshandelsbolag och enskild firma
Skatteavdrag och sociala avgifter
Förmåner
Kollektivavtal och individuella anställningsavtal
Anställning inleds och upphör
Personalposter i löpande bokföring, bokslut och årsredovisning
Förskott och kostnadsersättningar
Avtalsförsäkringar (FORA, ALECTA mm)
Kontrolluppgifter
Semester- och sjuklön
Övertid och obekväm arbetstid
Vinstdelning
Uppdragstagare
Studerande, praktikanter, vikarier och annan extrapersonal
Intern representation
Traktamenten
Utlandsarbete och utländska anställda