Bläddra

av: Anna Forsberg, Anna Sundin

Kategorier: Anställningskontrakt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
LÖNEHANDBOKEN är en heltäckande handbok för dig som arbetar med löne- och personaladministration. Mängder av arbetsmoment illustreras i utförliga exempel. I Lönehandboken hittar du väsentliga regler och praktiska anvisningar för alla vanligt förekommande arbetsuppgifter inom löne- och personaladministration. Du får…
Köp här

Isbn: 9789176951064

Utgivningsår: 20180215

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Zara Fröroth, Karin Fyhr

Kategorier: Anställningskontrakt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
FÖRMÅNER är en praktisk uppslagsbok där du hittar den skattemässiga behandlingen av alla tänkbara förmåner. En del förmåner beskattas fullt ut. Andra beskattas enligt ett förmånligt schablonvärde, medan vissa är helt skattefria. Boken ger många praktiska tips.
Köp här

Isbn: 9789176951453

Utgivningsår: 20190215

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anna Sundin, Anna Forsberg

Kategorier: Anställningskontrakt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
LÖNEHANDBOKEN är en komplett handbok för dig som arbetar med löne- och Personaladministration. Mängder av arbetsmoment illustreras i utförliga exempel. Malldokument och lathundar kan laddas hem från bokens webbplats. Det heltäckande innehållet och den praktiskt inriktade framställningen gör boken till ett perfekt…
Köp här

Isbn: 9789170279966

Utgivningsår: 20160204

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Jan Antonson, Lennart Salomonsson

Kategorier: Anställningskontrakt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Isbn: 9789187677120

Utgivningsår: 20151013

Utgivare: Tholin & Larsson-gruppen

Mediatyp: BC

av: Pål Carlsson

Kategorier: Anställningskontrakt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
LÖNESÄTTNING ger dig en metod för individuell lönesättning som kan användas för samtliga anställda i företaget och som stödjer företagets affärsidé. Du får konkret vägledning i hur du arbetar med både arbetsvärderingen och prestationsbedömningen och skapar ett genomtänkt lönesättningssystem. Boken innehåller utförliga…
Köp här

Isbn: 9789170276309

Utgivningsår: 20100219

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Jaime Aleite

Kategorier: Anställningskontrakt Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Juridik Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden Särskilda rättsområden
Lönekriterier är en central del i all form av lönesättning. Utan genomarbetade lönekriterier är det svårt att få en acceptens för arbetsgivarens lönebildning och lönesättningen kommer att ifrågasättas. Ett annat problem som kan uppstå är stora svårigheter för chefer att motivera löner för sina anställda i lönesamtalen.…
Köp här

Isbn: 9789188121233

Utgivningsår: 20190131

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Kristina Karlén

Kategorier: Anställningskontrakt Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Juridik Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden Särskilda rättsområden
Rätt Lön innehåller drygt 500 sökord som förklarar löneadministrativa begrepp. Sökorden presenteras i alfabetisk ordning och baseras på regler i inkomstskattelagen, skattebetalningslagen, arbetsrätt och vedertagen praxis. Rätt Lön innehåller rekommendationer, råd och anvisningar som kan tillämpas i stora och små…
Köp här

Isbn: 9789162299644

Utgivningsår: 20100119

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Jens Nyholm, Anna Sundin

Kategorier: Anställningskontrakt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
LÖNEHANDBOKEN är en komplett handbok för dig som arbetar med löne- och Personaladministration. Mängder av arbetsmoment illustreras i utförliga exempel. Malldokument och lathundar kan laddas hem från bokens webbplats. Det heltäckande innehållet och den praktiskt inriktade framställningen gör boken till ett perfekt…
Köp här

Isbn: 9789170277634

Utgivningsår: 20120131

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Gerhard Andersson

Kategorier: Anställningskontrakt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Gerhard Andersson har under 40 år arbetat med ämnet lön och personal. Författaren har under sina år undervisat och haft kurser inom hela landet, men att finna rätt kurslitteratur har alltid varit svårt. Bokens tillkomst är en följd av detta. Efterfrågan är stor och redan under de första 4 veckorna såldes 360 böcker.…
Köp här

Isbn: 9789163701825

Utgivningsår: 20120122

Utgivare: GALPU

Mediatyp: BC

av: Karin Fyhr, Jens Nyholm

Kategorier: Anställningskontrakt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
FÖRMÅNER är en praktisk uppslagsbok där du hittar den skattemässiga behandlingen av alla tänkbara förmåner. En del förmåner beskattas fullt ut. Andra beskattas enligt ett förmånligt schablonvärde medan vissa är helt skattefria. Boken ger många praktiska tips. Förmånsbeskattningen beskrivs både ur företagens och ur den…
Köp här

Isbn: 9789170279294

Utgivningsår: 20141031

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Gerhard Andersson

Kategorier: Anställningskontrakt Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Juridik Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden Särskilda rättsområden
Gerhard Andersson har under 40 år arbetat med ämnet lön och personal. Författaren har under sina år undervisat och haft kurser inom hela landet, men att finna rätt kurslitteratur har alltid varit svårt. Bokens tillkomst är en följd av detta. Efterfrågan är stor och redan under de första 4 veckorna såldes 360 böcker.…
Köp här

Isbn: 9789163723292

Utgivningsår: 20130122

Utgivare: GALPU

Mediatyp: BC

av: Tommy Wahlström

Kategorier: Anställningskontrakt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Som chef för man en ständig dialog med sina medarbetare. Det känns naturligt och bra. När det kommer till de mer strukturerade samtalen, blir det jobbigare. Och allra jobbigast blir det när chefen inför medarbetaren ska diskutera lönen.Läs merI lönesamtalet kommer dialogens dubbla agenda till tydligt uttryck; den…
Köp här

Isbn: 9789147096435

Utgivningsår: 20110104

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Gerhard Andersson

Kategorier: Anställningskontrakt Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Juridik Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden Särskilda rättsområden
Gerhard Andersson har under 40 år arbetat med ämnet lön och personal. Författaren har under sina år undervisat och haft kurser inom hela landet, men att finna rätt kurslitteratur har alltid varit svårt. Bokens tillkomst är en följd av detta. Efterfrågan är stor och redan under de första 4 veckorna såldes 360 böcker.…
Köp här

Isbn: 9789163748592

Utgivningsår: 20150101

Utgivare: Galpu

Mediatyp: BC

Kategorier: Anställningskontrakt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Är förmånen skattefri eller skattepliktig? FAR Akademi erbjuder dig en praktisk lathund som ger dig svaren. Denna sammanställning innehåller skatteregler om anställningsförmåner och bilförmåner från A till Ö. Förhoppningen är att den ska kunna tjäna som en hjälpreda vid bedömningen av gränsen mellan skattefria och…
Köp här

Isbn: 9789187387319

Utgivningsår: 20140224

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av: Thomas Johnsson

Kategorier: Anställningskontrakt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Den här boken introducerar ett område – arbetslöshet – som kan betraktas ur många synvinklar. Här ligger fokus på de olika regelsystem som är styrande för arbetslöshetspolitiken.Läs merLagarna om arbetslöshetsförsäkring och arbetslöshetskassornas verksamhet behandlas samt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.…
Köp här

Isbn: 9789147097418

Utgivningsår: 20120221

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Anställningskontrakt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT BESTÄLLA. Nio av tio anställda på den svenska arbetsmarknaden omfattas av kollektivavtal. Det innebär att 3,6 miljoner anställda kan få kompletterande ersättning – utöver ersättningen från de allmänna socialförsäkringarna – vid inkomstbortfall som beror på t.ex. sjukdom eller…
Köp här

Isbn: 9789138235980

Utgivningsår: 20110628

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Anställningskontrakt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Är förmånen skattefri eller skattepliktig? FAR Akademi erbjuder dig en praktisk lathund som ger dig svaren. Denna sammanställning innehåller skatteregler om anställningsförmåner och bilförmåner från A till Ö. Förhoppningen är att den ska kunna tjäna som en hjälpreda vid bedömningen av gränsen mellan skattefria och…
Köp här

Isbn: 9789187387531

Utgivningsår: 20150220

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av: Gerhard Andersson

Kategorier: Anställningskontrakt Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Juridik Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden Särskilda rättsområden
Gerhard Andersson har över 40 år arbetat med ämnet lön och personal. Författaren har under sina år undervisat och haft kurser inom hela landet, men att finna rätt kurslitteratur har alltid varit svårt. Bokens tillkomst är en följd av detta. Kommentar till boken har bland annat varit “äntligen en bok som går att…
Köp här

Isbn: 9789163901898

Utgivningsår: 20160127

Utgivare: GALPU AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187387890

Utgivningsår: 20170220

Utgivare: FAR AB

Mediatyp: BC

av: Kristina Karlén

Kategorier: Anställningskontrakt Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Juridik Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden Särskilda rättsområden
Rätt Lön 2013 är en praktisk, aktuell och lättanvänd handbok för löner och ersättningar till personal i samtliga anställningsformer. Allt förklarat på ett utpräglat enkelt och pedagogiskt sätt! I årets upplaga finns många nya beräkningsexempel för exempelvis deltidssjukfrånvaro, tjänstledighet, bilförmån,…
Köp här

Isbn: 9789152320051

Utgivningsår: 20130118

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Gerhard Andersson

Kategorier: Anställningskontrakt Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Juridik Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden Särskilda rättsområden
Gerhard Andersson har under 40 år arbetat med ämnet lön och personal. Författaren har under sina år undervisat och haft kurser inom hela landet, men att finna rätt kurslitteratur har alltid varit svårt. Bokens tillkomst är en följd av detta. Efterfrågan är stor och redan under de första 4 veckorna såldes 360 böcker.…
Köp här

Isbn: 9789163927621

Utgivningsår: 20170109

Utgivare: GALPU AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Anställningskontrakt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Förslag att det införs en ordning med tillstånd för säsongsarbete som ska kunna beviljas utlänningar i tredje land som har erbjudits anställning som säsongsarbetare i Sverige av en arbetsgivare som är etablerad här. Tillståndet ska beviljas i form av ett arbetstillstånd för säsongsarbete, om vistelsen i Sverige inte…
Köp här

Isbn: 9789138246450

Utgivningsår: 20170630

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Gösta Walin, Torkel Gregow

Kategorier: Anställningskontrakt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Från 1 januari 2009 skedde viktiga ändringar i förmånsrättslagen och lönegarantilagen. Företagshypotek återinfördes som säkerhetsrätt för kreditgivare med särskild förmånsrätt i näringsidkarens lösa egendom och företagsinteckningen med dess allmänna förmånsrätt upphävdes. I anslutning härtill gjordes också vissa andra…
Köp här

Isbn: 9789139015086

Utgivningsår: 20100504

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Gerhard Andersson

Kategorier: Anställningskontrakt Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Juridik Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden Särskilda rättsområden
Att hitta litteratur om personal- och lönehantering är förvånansvärt svårt. Jag har i många år arbetat med dessa frågor och även hållit kurser inom området, men att hitta rätt kursmaterial har inte varit lätt. De flesta böcker är så faktabaserade, att man sällan får den enkla förklaringen och ofta är de med sina ibland…
Köp här

Isbn: 9789188523358

Utgivningsår: 20190122

Utgivare: GALPU AB

Mediatyp: BC