Bläddra

Lönsam tillväxt : affärsidé, affärsmodell och affärsplan

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management

Lönsam tillväxt : affärsidé, affärsmodell och affärsplan

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management
Köp här
Överlevnadsguide för entreprenörer!
Denna bok handlar om tillväxtfasen hos företag, det vill säga fasen i ett företags livscykel mellan själva grundandet (etableringsfasen) till dess att företaget är mer stabilt och moget (mognadsfasen). Genom att blanda teoretiska resonemang med praktiska exempel leds läsaren genom de olika steg som själva tillväxtfasen innebär:
• Affärsidé
• Affärsmodell
• Affärsplan
• Lösning (produkter och tjänster)
• Försäljning och marknadsföring
• Ledning och värdeskapande
• Fortsatt tillväxt

Läs mer
Boken är lämplig såväl för studerande på universitet och högskola som för yrkesverksamma som arbetar med frågor kring tillväxt, innovation och entreprenörskap.
Sagt om boken
"Svenskt näringsliv är fullt av 100-åringar, en del mer vitala än andra. Vad Sverige behöver är en ny epok av innovativa bolag som skapar jobb, allmänt välstånd och tryggar pensioner för oss och våra efterlevande. Lönsam tillväxt är en efterlängtad och modern handbok för den nya generationens bolag – bolag där innovationen ofta sitter i affärsmodellen snarare än i den tekniska uppfinningen och som sätter säljprocess, nätverk och betydelsen av kontinuerlig innovation, inte patent, i centrum."
Staffan Helgesson, General Partner, Creandum
"Alltför många lovande småföretag förblir just det – små. Att få dessa att växa är en av de viktigaste utmaningarna för entreprenörer. "Lönsam tillväxt" är en pedagogisk, heltäckande och praktiskt användbar handbok i att klara detta utmanande steg i ett företags utveckling. Boken rekommenderas till entreprenörer, studenter, investerare och andra som vill hjälpa till att skapa våra nya gaseller."
Per Strömberg, professor i finans och riskkapital, Handelshögskolan i Stockholm
"Jag blev glad när jag läste Lönsam tillväxt Boken fyller det tomrum som finns i ämnet tillväxt – litteratur om att starta företag är det gott om, men inte om just tillväxt. Innehållet har en utmärkt balans mellan teori och praktik. Det märks att författarna inte enbart vet vad som ska göras, utan också hur det ska gå till i praktiken. Lönsam tillväxt kan få många företag gå från små till medelstora företag med lönsamhet."
Anders Ekdahl, vd Svensk Industriförening, Sinf
"Lönsam tillväxt är en bok full av erfarenheter från verkligheten, varvade med många goda praktiska exempel och teorier. Äntligen en bok som har satt kunden i fokus och fått in begrepp som behov, lösning och värde i de rätta sammanhangen. Dryga 300 sidors erfarenhet presenterat på ett lättsamt och strukturerat sätt – det är då det blir bra."
Lars Gundersen, serieentreprenör och styrelseproffs
"Boken Lönsam tillväxt ger en praktisk vägledning inför de utmaningar och möjligheter som bolag i ett tillväxtskede står inför. Entreprenörens kunskap och erfarenhet av att utveckla bolag till lönsam tillväxt är även mycket viktigt för investerare. Det förbättrar förutsättningarna för framgång vid en framtida kapitalanskaffning och värdetillväxt påtagligt. Om boken dessutom kan inspirera flera entreprenörer att våga investera egen tid och kapital som entreprenörer i tillväxtbolag, är detta även mycket viktigt samhällsekonomiskt."
Henrik Westfeldt, Partner & Investment Manager, Priveq Investment

Om författarna
Yngve Dahle är civilekonom från Norges Handelshögskola och har också studerat statsvetenskap. Han har arbetat sex år inom bank och försäkring, bl.a. som marknadsdirektör på Gjensidige, och har därefter arbetat tio år inom olika teknikföretag i Norge och utomlands. Förutom att vara partner i Televenture, är han delägare i Viaduct och högskolelektor vid Marknadshögskolan i Oslo – dessutom en väl sedd föredragshållare.
Henrik Holm är en serieentreprenör som har gått hela vägen från start-up till stort börsnoterat företag. Han är bland annat grundare av det börsnoterade företaget ProAct IT Group AB. Han har de senaste tio åren arbetat med egna investeringar och med styrelsearbete i ett femtontal noterade och onoterade företag inom IT och finans. Henrik har utbildning i företagsekonomi och juridik vid Stockholms universitet och är en uppskattad föreläsare.
Sjur Dagestad är professor i innovation på NTNU, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim. Sjur är en engagerad föreläsare och håller omkring 100 föredrag om året, baserade på hans erfarenheter från olika verksamheter. Han har bland annat fått Reodors kreativitetspris, varit innovationschef på Tomra och drivit ett eget gruvföretag.