Bläddra

Lösningar till övningsbok i beskattning : beskattningen 2021

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Lösningar till övningsbok i beskattning : beskattningen 2021

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här
Denna bok ger svar till de övningar som finns i Övningsbok i beskattning. Avsikten med dessa båda böcker är att de skall vara ett naturligt komplement till litteraturen inom skatteområdet för den som vill sätta sig in i skattesystemets praktiska funktionssätt. De kan med fördel användas tillsammans med läroboken Praktisk beskattningsrätt.Boken är i första hand skriven för universitetens grundkurser i skatterätt. Den är dock användbar även i andra utbildningssammanhang, som till exempel vid yrkeshögskolor och för internutbildningar vid banker, försäkringsbolag samt redo­visnings- och revisionsbyråer. Boken kan också med fördel användas vid självstudier i ämnet.