Bläddra

LSS 2018 – Stöd och service till vissa funktionshindrade

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

LSS 2018 – Stöd och service till vissa funktionshindrade

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här
LSS 2018 - Stöd och service till vissa funktionshindrade är en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Den klara och begripliga framställningen rätar snabbt ut de flesta frågetecknen kring lagens tillämpning.
Boken har en tydlig struktur: • Tydliga rubriker gör att du snabbt hittar rätt avsnitt • Aktuella lagkommentarer • Senaste rättsfallen logiskt placerade i förhållande till lagen
Boken gör det enkelt för både tjänstemän och förtroendevalda att hålla sig uppdaterade. Den fyller också en viktig funktion i utbildningssammanhang vid såväl universitet och högskolor som yrkeshögskolor och folkhögskolor. För exempelvis studenter inom juridik, vård, socialt arbete och socialpedagogik ger boken en bra grund för att förstå lagen och dess användning.