Bläddra
Sökresultat för Komlitt... Rensa filter?

av: Monica Larsson, Lars G Larsson

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Alla som arbetar med myndighetsutövning behöver ha aktuell lagstiftning nära till hands för att garantera klienter och brukare en rättssäker samhällsservice. Motsatsen leder till både personligt lidande för den enskilde och slöseri med tid och pengar för att hantera överklaganden. LSS 2020 är en nödvändig information-…
Köp här

Isbn: 9789172512221

Utgivningsår: 20200120

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av: Monica Larsson, Lars G Larsson

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
LSS 2019 är en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Den klara och begripliga framställningen rätar snabbt ut de flesta frågetecknen kring lagens tillämpning. LSS 2019 är skriven så att den är användbar och relevant för olika slag av läsare, t ex…
Köp här

Isbn: 9789172511989

Utgivningsår: 20190208

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av: Jeanette Johansson Ånmark

Kategorier: Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
I boken Lågaffektivt bemötande – Vad krävs för en lyckad implementering? presenteras en modell för implementering av förhållningssättet Lågaffektivt bemötande. Boken löser därmed den kanske största utmaningen i förändringskedjan – att gå från kunskap om LAB till att få alla medarbetare på alla nivåer att tillämpa…
Köp här

Isbn: 9789172512283

Utgivningsår: 20200803

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av: Susanne Larsson

Köp här

Isbn: 9789172510500

Utgivningsår: 20090921

Utgivare: Bokförlaget Komlitt

Mediatyp: BB

av: Louise Ardoris

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
I boken Från kaos till klarhet – Tydliggörande pedagogik i vardagen får vi resa in i den tydliggörande pedagogikens värld. Varför behöver vissa personer extra stöd i vardagen för att uppleva lugn och klarhet? Hur gör vi för att hamna rätt när vi tar fram visuella hjälpmedel? Hur kan vi förbättra kommunikationen och…
Köp här

Isbn: 9789172511538

Utgivningsår: 20170301

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172511064

Utgivningsår: 20101130

Utgivare: Bokförlaget Komlitt

Mediatyp: BB

av: Monica Larsson, Lars G Larsson

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
LSS 2018 – Stöd och service till vissa funktionshindrade är en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Den klara och begripliga framställningen rätar snabbt ut de flesta frågetecknen kring lagens tillämpning. Boken har en tydlig struktur: • Tydliga…
Köp här

Isbn: 9789172511804

Utgivningsår: 20180119

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av: Lena Nylander, Mats Jansson

Kategorier: Funktionshinder: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
I den bästa av världar beskriver vad som behövs för att en gruppbostad för vuxna med autism och intellektuell funktionsnedsättning ska fungera så att både boende och personal trivs och utvecklas. Författarna har sedan 1990-talet varit i tät kontakt med gruppbostäder. De har sett verksamheter där situationen varit…
Köp här

Isbn: 9789172512511

Utgivningsår: 20220301

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av: Christine Gustafsson, Carl-Mikael Feldt, Anders Lindström, Karin Liljegren

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med funktionhinder Undervisning för elever med särskilda behov
Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA) kan användas inom många olika omsorgsverksamheter som omfattar personer med kognitiva svårigheter. Några exempel är stöd och service samt vård och omsorg till personer med intellektuell funktionsnedsättning och olika former av personlig assistans (LSS-verksamhet),…
Köp här

Isbn: 9789172512337

Utgivningsår: 20201026

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av: Louise Ardoris

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Sverige har förbundit sig som land att se till att personer med funktionsnedsättning både kan ge och ta emot kommunikation. För att nå det målet – för att personer med funktionsnedsättning som påverkar deras förmåga att kommunicera verkligen ska kunna göra det – så måste den som finns bredvid personen i…
Köp här

Isbn: 9789172511934

Utgivningsår: 20190324

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av: Mattias Elg, Marianne Sennehed Petersson, Carina Brofeldt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Kvalitetsutveckling sker inte av sig självt. För att utveckla och förbättra verksamheter krävs systematiska sätt att arbeta med kvalitetshöjande insatser av många individer under lång tid. Leda för kvalitet ger en helhetsbild över centrala frågor som välfärdens tjänsteleverantörer behöver ställa sig i den systematiska…
Köp här

Isbn: 9789172512092

Utgivningsår: 20190811

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av: Britt Johansson, Christin Olsson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Kunskap, kommunikation, reflektion. Det spelar ingen roll om det handlar om en ny medarbetare på jobbet, en praktikant eller en student som står beredd att ta första klivet in i arbetslivet. Hur denna person tas emot och handleds har stor betydelse – både för arbetsplatsen, handledaren och inte minst för personen…
Köp här

Isbn: 9789172511668

Utgivningsår: 20170807

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av: Susanne Larsson, Lasse Nohrstedt

Köp här

Isbn: 9789172511156

Utgivningsår: 20120613

Utgivare: Bokförlaget Komlitt

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172511194

Utgivningsår: 20121115

Utgivare: Bokförlaget Komlitt

Mediatyp: BB

av: Louise Bringselius

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Många organisationer försöker idag vända en utveckling med växande detaljstyrning och byråkrati, för att i stället öka handlingsutrymmet för chefer och medarbetare.På så vis hoppas vi bättre ta vara på den motivation och det omdöme som finns hos såväl anställda som verksamhetens målgrupper. I denna omställning är…
Köp här

Isbn: 9789172512481

Utgivningsår: 20210803

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av: Anne Kuylenstierna Arnström

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken tror på kommunikation som en del av samhällsbygget. Kommunikation som gör livet enklare och begripligare för medborgare, hyresgäster, nyanlända, brukare eller patienter. Kommunikation som får vardagen att fungera för oss invånare. Boken är skriven för dig som är nybörjare som kommunikatör och som brinner…
Köp här

Isbn: 9789172512474

Utgivningsår: 20210803

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av: Sofia Gustavsson

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Arbetsboken är utvecklad för personal som arbetar direkt i utförarverksamheterna. De får här ett pedagogiskt upplagt material som, med relevanta exempel hämtade ur verkligheten, hjälper dem att tillämpa IBIC på autentiska fall, utveckla sina kunskaper och träna sin förmåga att använda metoden. Tillsammans med…
Köp här

Isbn: 9789172511637

Utgivningsår: 20170807

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av: Louise Ardoris

Kategorier: Interpersonal communication & skills Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi Undervisning för elever med särskilda behov
När du möter en person med till exempel autismspektrumtillstånd kan det ibland vara svårt att förstå vad denne försöker förmedla. Ibland kan personen, på grund av till exempel kommunikationssvårigheter visa att något inte stämmer på sätt som kan vara utmanande för andra att förstå och förhålla sig till. Svårigheten för…
Köp här

Isbn: 9789172512382

Utgivningsår: 20201026

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av: Sofia Gustavsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Får du ofta höra att det inte finns tid att dokumentera, att det tar tid från det riktiga arbetet med brukare? Då kan du vara säker på att det finns förbättringsområden när det handlar om social dokumentation! IBIC är framtaget av Socialstyrelsen och är ett gemensamt arbetssätt och språk. Kunskap och tillämpning av…
Köp här

Isbn: 9789172512429

Utgivningsår: 20201216

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av: Ulf G. Eriksson

Kategorier: Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
TREDJE OCH UPPDATERADE UPPLAGAN. Här får du som är förtroendevald en snabb och lättläst introduktion i din nya roll som politiker. Oavsett bakgrund fordras det delvis nya kunskaper, för att kunna ta sitt ansvar och motsvara väljarnas förtroende. Klart och koncist redovisar författaren såväl skyldigheter som rättigheter…
Köp här

Isbn: 9789172511309

Utgivningsår: 20140303

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av: Ali Alabdallah

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Många arbetsgivare känner sig rädda och osäkra inför att anställa medarbetare med en annan etnisk bakgrund: Hur kan jag ta tillvara på hens tidigare kompetens och utbildning? Hur ska jag introducera medarbetaren när hen kanske inte kan språket? Hur får jag medarbetaren att känna sig inkluderad? Det är lätt att fastna i…
Köp här

Isbn: 9789172512405

Utgivningsår: 20210407

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av: Elizabeth Flórez, Katrin Harrysson

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Ögonblicksforskningen är en metod för kompetensutveckling som använts med framgång på förskolor i Malmö. Metoden bygger på kollegialt lärande där pedagogernas egna föreställningar om praktiken undersöks, granskas och analyseras med hjälp av forskning. Ögonblicksforskning är ett sätt att systematiskt arbeta med…
Köp här

Isbn: 9789172512061

Utgivningsår: 20190805

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172511019

Utgivningsår: 20100706

Utgivare: Bokförlaget Komlitt

Mediatyp: BB

av: Louise Bringselius

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
För att skapa organisationer där människor mår bra och uppnår goda resultat är det nödvändigt att arbeta aktivt för en organisationskultur med tillit och öppenhet, där anställda ständigt utvecklar sitt professionella omdöme. Samtidigt tyder mycket på att tilliten till ledning och chefsled ofta har minskat, snarare än…
Köp här

Isbn: 9789172512207

Utgivningsår: 20200401

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172511040

Utgivningsår: 20100706

Utgivare: Bokförlaget Komlitt

Mediatyp: BB

av: Annika Staaf, Lina Corter

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Alla som arbetar med myndighetsutövning behöver ha aktuell lagstiftning nära till hands för att garantera klienter och brukare en rättssäker samhällsservice. Motsatsen leder till både personligt lidande för den enskilde och slöseri med tid och pengar för att hantera överklaganden. Socialtjänstlagen 2020 är sedan lång…
Köp här

Isbn: 9789172512214

Utgivningsår: 20200120

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av: Bengt Olof Bergstrand

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Rätar ut frågetecknen kring lagen Socialtjänstlagen styr verksamheten för alla dem som arbetar inom socialtjänsten. Lagen uppdateras med jämna mellanrum. Boken Socialtjänstlagen 2016 bygger på den lagtext som styr ditt arbete från och med den 1 januari 2016. Den klara och begripliga framställningen rätar snabbt ut de…
Köp här

Isbn: 9789172511446

Utgivningsår: 20160122

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av: Jessica Arvidsson

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Vård- och omsorgssektorn står inför betydande utmaningar, såväl demografiskt som kompetensmässigt. Både vi och vårt sätt att arbeta behöver utvecklas för att klara uppdraget i framtiden. Nya lösningar behövs och en nyckel är att utnyttja den digitala tekniken. För att göra det krävs det att du och dina medarbetare har…
Köp här

Isbn: 9789172512498

Utgivningsår: 20211006

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av: Louise Bringselius

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Många medarbetare och chefer i offentlig sektor vittnar om hur detaljstyrning, överdriven formbundenhet och felriktad mätning hindrar dem från att göra ett gott arbete. De upplever att verksamheten styrs och leds med fjärrkontroll och med bristande lyhördhet för behoven längst ut i styrkedjan. Forskningen pekar i samma…
Köp här

Isbn: 9789172511941

Utgivningsår: 20181128

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av: Sofia Gustavsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Får du ofta höra att det inte finns tid att dokumentera, att det tar tid från det riktiga arbetet med brukare? Då kan du vara säker på att det finns förbättringsområden när det handlar om social dokumentation! IBIC är framtaget av Socialstyrelsen och är ett gemensamt arbetssätt och språk. Kunskap och tillämpning av…
Köp här

Isbn: 9789172512412

Utgivningsår: 20201216

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av: Kajsa Råhlander

Kategorier: Funktionshinder: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Jag känner många föräldrar till barn som har en kognitiv funktionsnedsättning. Jag har hört, sett och upplevt hur dessa föräldrars liv ser ut och hur deras engagemang för barnet bara fortsätter och fortsätter. Föräldrarna i boken är oroliga för hur barnen har det idag, men också för hur det ska gå för dem i framtiden…
Köp här

Isbn: 9789172511293

Utgivningsår: 20140303

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172511163

Utgivningsår: 20120613

Utgivare: Bokförlaget Komlitt

Mediatyp: BB

av: Karin Skarin

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Det har nu blivit dags för kommunsverige att införa heltid som norm inom samtliga verksamheter, såsom parterna överenskommit. DET FÖRVÄNTAS LEDA TILL: • att bemanning och kompetens på arbetsplatserna tryggas • att kommunala arbetsgivare blir mer konkurrenskraftiga • att statusen i kvinnodominerade yrken ökar Men trots…
Köp här

Isbn: 9789172512085

Utgivningsår: 20190811

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172511200

Utgivningsår: 20130111

Utgivare: Bokförlaget Komlitt

Mediatyp: BB

av: Karin Skarin

Kategorier: Äldreomsorg Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Enhetschefen Edit har en central roll på Vackerberga äldreboende, men hennes förutsättningar att göra ett kvalitetssäkert jobb och ordna en hållbar arbetsmiljö för sig och sina medarbetare är långt ifrån de bästa. Hon vill naturligtvis klara allt, hon är en resultatdriven do:er, och hon tar, mot alla odds, ständigt nya…
Köp här

Isbn: 9789172512290

Utgivningsår: 20200803

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av: Monica Larsson, Lars G Larsson

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
LSS 2017 är en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Den klara och begripliga framställningen rätar snabbt ut de flesta frågetecknen kring lagens tillämpning. Boken har en tydlig struktur: • Tydliga rubriker gör att du snabbt hittar rätt avsnitt • Aktuella…
Köp här

Isbn: 9789172511576

Utgivningsår: 20170201

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av: Louise Bringselius

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Tillit är organisationernas guld. Det har vi lärt oss från forskningen och den ger även vägledning i hur tilliten kan skapas. I flera böcker beskriver Louise Bringselius detta och varvat med praktiska exempel. Här tar hon detta arbete ett steg längre och hjälper dig som vill utveckla ett tillitsbaserat ledarskap. Denna…
Köp här

Isbn: 9789172512320

Utgivningsår: 20200803

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av: Katarina Weiner Thordarson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Denna tredje upplaga är utökad med flera exempel från verkligheten och innehåller verktyg för bemötande. Bemötande kan vara lätt och det kan vara svårt – riktigt svårt. Kunder i offentliga verksamheter ställer krav och kan ha ett stort fokus på sina rättigheter. De accepterar i allmänhet inte ett inkorrekt…
Köp här

Isbn: 9789172511316

Utgivningsår: 20140303

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av: Björn Flintberg

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
För dig som arbetar med upphandling inom offentlig sektor, eller ska börja göra det, är Upphandla rätt & lätt ett oumbärligt hjälpmedel som ger en lättförståelig bild av hur en upphandlings process egentligen går till. Författaren Björn Flintberg bjuder både på matnyttig fakta kring själva upphandlingsförfarandet…
Köp här

Isbn: 9789172511378

Utgivningsår: 20150401

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC