Bläddra
Sökresultat för Komlitt... Rensa filter?

av:Monica Larsson, Lars G Larsson

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Alla som arbetar med myndighetsutövning behöver ha aktuell lagstiftning nära till hands för att garantera klienter och brukare en rättssäker samhällsservice. Motsatsen leder till både personligt lidande för den enskilde och slöseri med tid och pengar för att hantera överklaganden. LSS 2020 är en nödvändig information-…
Köp här

Isbn: 9789172512221

Utgivningsår:20200120

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av:Monica Larsson, Lars G Larsson

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
LSS 2019 är en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Den klara och begripliga framställningen rätar snabbt ut de flesta frågetecknen kring lagens tillämpning. LSS 2019 är skriven så att den är användbar och relevant för olika slag av läsare, t ex…
Köp här

Isbn: 9789172511989

Utgivningsår:20190208

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av:Louise Ardoris

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
I boken Från kaos till klarhet – Tydliggörande pedagogik i vardagen får vi resa in i den tydliggörande pedagogikens värld. Varför behöver vissa personer extra stöd i vardagen för att uppleva lugn och klarhet? Hur gör vi för att hamna rätt när vi tar fram visuella hjälpmedel? Hur kan vi förbättra kommunikationen och…
Köp här

Isbn: 9789172511538

Utgivningsår:20170301

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av:Susanne Larsson

Köp här

Isbn: 9789172510500

Utgivningsår:20090921

Utgivare: Bokförlaget Komlitt

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172511064

Utgivningsår:20101130

Utgivare: Bokförlaget Komlitt

Mediatyp: BB

av:Monica Larsson, Lars G Larsson

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
LSS 2018 – Stöd och service till vissa funktionshindrade är en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Den klara och begripliga framställningen rätar snabbt ut de flesta frågetecknen kring lagens tillämpning. Boken har en tydlig struktur: • Tydliga…
Köp här

Isbn: 9789172511804

Utgivningsår:20180119

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172511156

Utgivningsår:20120613

Utgivare: Bokförlaget Komlitt

Mediatyp: BB

av:Ali Alabdallah

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Många arbetsgivare känner sig rädda och osäkra inför att anställa medarbetare med en annan etnisk bakgrund: Hur kan jag ta tillvara på hens tidigare kompetens och utbildning? Hur ska jag introducera medarbetaren när hen kanske inte kan språket? Hur får jag medarbetaren att känna sig inkluderad? Det är lätt att fastna i…
Köp här

Isbn: 9789172512405

Utgivningsår:20210407

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172511194

Utgivningsår:20121115

Utgivare: Bokförlaget Komlitt

Mediatyp: BB

av:Kajsa Råhlander

Kategorier: Funktionshinder: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Jag känner många föräldrar till barn som har en kognitiv funktionsnedsättning. Jag har hört, sett och upplevt hur dessa föräldrars liv ser ut och hur deras engagemang för barnet bara fortsätter och fortsätter. Föräldrarna i boken är oroliga för hur barnen har det idag, men också för hur det ska gå för dem i framtiden…
Köp här

Isbn: 9789172511293

Utgivningsår:20140303

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av:Anne Kuylenstierna Arnström

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken tror på kommunikation som en del av samhällsbygget. Kommunikation som gör livet enklare och begripligare för medborgare, hyresgäster, nyanlända, brukare eller patienter. Kommunikation som får vardagen att fungera för oss invånare. Boken är skriven för dig som är nybörjare som kommunikatör och som brinner…
Köp här

Isbn: 9789172512474

Utgivningsår:20210803

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av:Sofia Gustavsson

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Arbetsboken är utvecklad för personal som arbetar direkt i utförarverksamheterna. De får här ett pedagogiskt upplagt material som, med relevanta exempel hämtade ur verkligheten, hjälper dem att tillämpa IBIC på autentiska fall, utveckla sina kunskaper och träna sin förmåga att använda metoden. Tillsammans med…
Köp här

Isbn: 9789172511637

Utgivningsår:20170807

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av:Ulf G. Eriksson

Kategorier: Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
TREDJE OCH UPPDATERADE UPPLAGAN. Här får du som är förtroendevald en snabb och lättläst introduktion i din nya roll som politiker. Oavsett bakgrund fordras det delvis nya kunskaper, för att kunna ta sitt ansvar och motsvara väljarnas förtroende. Klart och koncist redovisar författaren såväl skyldigheter som rättigheter…
Köp här

Isbn: 9789172511309

Utgivningsår:20140303

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av:Annika Staaf, Lina Corter

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Alla som arbetar med myndighetsutövning behöver ha aktuell lagstiftning nära till hands för att garantera klienter och brukare en rättssäker samhällsservice. Motsatsen leder till både personligt lidande för den enskilde och slöseri med tid och pengar för att hantera överklaganden. Socialtjänstlagen 2020 är sedan lång…
Köp här

Isbn: 9789172512214

Utgivningsår:20200120

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172511019

Utgivningsår:20100706

Utgivare: Bokförlaget Komlitt

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172511040

Utgivningsår:20100706

Utgivare: Bokförlaget Komlitt

Mediatyp: BB

av:Bengt Olof Bergstrand

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Rätar ut frågetecknen kring lagen Socialtjänstlagen styr verksamheten för alla dem som arbetar inom socialtjänsten. Lagen uppdateras med jämna mellanrum. Boken Socialtjänstlagen 2016 bygger på den lagtext som styr ditt arbete från och med den 1 januari 2016. Den klara och begripliga framställningen rätar snabbt ut de…
Köp här

Isbn: 9789172511446

Utgivningsår:20160122

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172511163

Utgivningsår:20120613

Utgivare: Bokförlaget Komlitt

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172511200

Utgivningsår:20130111

Utgivare: Bokförlaget Komlitt

Mediatyp: BB

av:Louise Bringselius

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Tillit är organisationernas guld. Det har vi lärt oss från forskningen och den ger även vägledning i hur tilliten kan skapas. I flera böcker beskriver Louise Bringselius detta och varvat med praktiska exempel. Här tar hon detta arbete ett steg längre och hjälper dig som vill utveckla ett tillitsbaserat ledarskap. Denna…
Köp här

Isbn: 9789172512320

Utgivningsår:20200803

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av:Björn Flintberg

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
För dig som arbetar med upphandling inom offentlig sektor, eller ska börja göra det, är Upphandla rätt & lätt ett oumbärligt hjälpmedel som ger en lättförståelig bild av hur en upphandlings process egentligen går till. Författaren Björn Flintberg bjuder både på matnyttig fakta kring själva upphandlingsförfarandet…
Köp här

Isbn: 9789172511378

Utgivningsår:20150401

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av:Katarina Weiner Thordarson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Denna tredje upplaga är utökad med flera exempel från verkligheten och innehåller verktyg för bemötande. Bemötande kan vara lätt och det kan vara svårt – riktigt svårt. Kunder i offentliga verksamheter ställer krav och kan ha ett stort fokus på sina rättigheter. De accepterar i allmänhet inte ett inkorrekt…
Köp här

Isbn: 9789172511316

Utgivningsår:20140303

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av:Greta Rask

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Förändringskraft i en ny tid – Medvetet utvecklingsarbete och möten med mening är en bok för alla som jobbar med förändring och utveckling. Boken ger inspiration, mod och verktyg till dig som vill involvera fler i din verksamhets viktiga utvecklingsarbete. Konkreta exempel från olika organisationer och tankeväckande…
Köp här

Isbn: 9789172511514

Utgivningsår:20161024

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av:Monica Larsson, Lars G Larsson

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
LSS 2017 är en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Den klara och begripliga framställningen rätar snabbt ut de flesta frågetecknen kring lagens tillämpning. Boken har en tydlig struktur: • Tydliga rubriker gör att du snabbt hittar rätt avsnitt • Aktuella…
Köp här

Isbn: 9789172511576

Utgivningsår:20170201

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av:Annika Staaf, Lina Corter

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialrätt
Alla som arbetar med myndighetsutövning behöver ha aktuell lagstiftning nära till hands för att garantera klienter och brukare en rättssäker samhällsservice. Motsatsen leder till både personligt lidande för den enskilde och slöseri med tid och pengar för att hantera överklaganden. Socialtjänstlagen 2022 är sedan lång…
Utgått

Isbn: 9789172512573

Utgivningsår:20220120

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av:Terese Glatz

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Psykologi Råd till föräldrar Samhälle och samhällsvetenskap
Vem använder Föräldraskapsleken? Det gör du som möter föräldrar till yngre barn i ditt preventiva arbete: på barnavårdscentralen, mödravårdscentralen, som förskolepersonal eller i socialtjänstens verksamheter. I mötet med föräldrarna vill du avadramatisera känsliga frågor kring föräldraskapet för att få igång de…
Köp här

Isbn: 9789172512184

Utgivningsår:20200401

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: 00

Köp här

Isbn: 9789173452823

Utgivningsår:20140321

Utgivare: Bokförlaget Komlitt

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172510449

Utgivningsår:20140311

Utgivare: Bokförlaget Komlitt

Mediatyp: BC

av:Hans-Inge Persson

Kategorier: Den medicinska professionen Läkare / patientrelation Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Sköterska / patientrelationen
Arbetar du inom hälso- och sjukvården? Är du bekant med begreppet personcentrerad vård, och vill fördjupa dina kunskaper? Eller har din verksamhet beslutat att genomföra personcentrerad vård, men inte kommit igång med implementeringen? Då är detta boken för dig! Boken ger dig inspiration och motivation till att påbörja…
Köp här

Isbn: 9789172512306

Utgivningsår:20200924

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452564

Utgivningsår:20140321

Utgivare: Bokförlaget Komlitt

Mediatyp: BC

av:Annika Thörnlund

Kategorier: Affärsapplikationer Informationsteknik Kontorsprogram
Att känna till grunderna i Excel tillhör grundkompetenserna som chef – det går inte att komma undan Excel helt enkelt. Men det är många som har det besvärligt och ännu fler arbetar med programmet på ineffektiva sätt. Denna boken har ställt samman det du behöver kunna som chef. Exemplen är hämtade från uppgifter du har…
Köp här

Isbn: 9789172511774

Utgivningsår:20180810

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av:Lars Gohde

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning
En kvalitetssäkrad och effektiv verksamhet är något som är i allas intresse, såväl för medarbetare som för skattebetalare. Detta är en bok som visar hur man praktiskt går tillväga för att kvalitetssäkra administration i offentlig sektor, med allt som det innebär av kundfokus, målorientering och att arbeta med ständiga…
Köp här

Isbn: 9789172511903

Utgivningsår:20190104

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av:Eva-Marie Abrahamsson, Eva Westman

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Öva dricksvattenkriser och andra akuta händelser Larmrapporter om förorenat dricksvatten har blivit vanligare i Sverige de senaste åren. Koka vattnet lite! riktar sig till dig som ingår i en krisledningsgrupp och beskriver hur en övning i vattenkrishantering går från förvirring till klarhet och gemensamma beslut. Den…
Köp här

Isbn: 9789172511323

Utgivningsår:20141001

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av:Monica Larsson, Lars G Larsson

Kategorier: Juridik
Alla som arbetar med myndighetsutövning behöver ha aktuell lagstiftning nära till hands för att garantera klienter och brukare en rättssäker samhällsservice. Motsatsen leder till både personligt lidande för den enskilde och slöseri med tid och pengar för att hantera överklaganden. LSS 2022 är en nödvändig informations-…
Utgått

Isbn: 9789172512566

Utgivningsår:20220120

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av:Lena Nylander

Kategorier: Funktionshinder: sociala aspekter Psykiatrisk omvårdnad Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
”Alla hälsofrämjande åtgärder är bra för både den psykiska och fysiska hälsan” – Lena Nylander Arbetar du med stöd och service till vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, eller är du anhörig? Personer med intellektuell funktionsnedsättning drabbas ibland av psykisk sjukdom, eller får psykiska symtom som…
Köp här

Isbn: 9789172512665

Utgivningsår:20220808

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av:Susanne Larsson

Köp här

Isbn: 9789172511118

Utgivningsår:20111215

Utgivare: Bokförlaget Komlitt

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789173452229

Utgivningsår:20140321

Utgivare: Bokförlaget Komlitt

Mediatyp: BB

av:Bengt Olof Bergstrand

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
En nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med frågor som berör funktionshindrade. Lagen uppdateras med jämna mellanrum. Boken LSS 2011 är en ny uppdaterad utgåva med den lagtext som gäller från den 1 januari 2011 tillsammans med kapitel 51 i socialförsäkringsbalken som ersätter lagen om assistansersättning (LASS).…
Köp här

Isbn: 9789172511057

Utgivningsår:20110128

Utgivare: Bokförlaget Komlitt

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172511149

Utgivningsår:20120326

Utgivare: Bokförlaget Komlitt

Mediatyp: BB