Bläddra

LSS 2019 – Stöd och service till vissa funktionshindrade

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

LSS 2019 – Stöd och service till vissa funktionshindrade

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här
LSS 2019 är en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Den klara och begripliga framställningen rätar snabbt ut de flesta frågetecknen kring lagens tillämpning. LSS 2019 är skriven så att den är användbar och relevant för olika slag av läsare, t ex LSS-handläggare, socialsekreterare samt annan personal verksam inom LSS-området. Boken har en tydlig struktur: • Tydliga rubriker gör att du snabbt hittar rätt avsnitt. • Aktuella lagkommentarer. • Senaste rättsfallen logiskt placerade i förhållande till lagen. Boken gör det enkelt för både tjänstemän och förtroendevalda att hålla sig uppdaterade. Den fyller också en viktig funktion i utbildningssammanhang vid såväl universitet och högskolor som yrkeshögskolor och folkhögskolor. För exempelvis studenter inom juridik, vård, socialt arbete och socialpedagogik ger boken en bra grund för att förstå lagen och dess användning. 2019 års upplaga är uppdaterad med lagändringar gjorda till och med 31/12 2018. Den innehåller även ändringar av lagen från LSS-utredningen så långt det är möjligt.