Bläddra

Lyssna och lär

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Lyssna och lär

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Det grundläggande momentet i denna arbetsbok är att barnen tränar att uppfatta bokstavsljuden. Detta eftersom förmågan att höra och särskilja ljud är avgörande för läsinlärningen. Dessutom övas förmågan att höra rim.